Fjellstyrene har gjennomført sine takseringer og kan nå oppsummere sine takseringsresultater basert på årets august-takseringer fra statsallmenningene i Sør-Norge.

- Generelt er det best i sør, men heller ikke så verst i Trøndelag, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Gleder seg

I disse dager går mer enn 25.000 rypejegere og gleder seg til fine høstdager hos fjellstyrene. For de fleste er turen viktigst. Rypejakt er først og fremst naturopplevelser, lange dager ute med helsebot for kropp og sjel og hyggelig samvær med to- og firbente venner. Etter noen magre år og en forsiktig oppgang i 2016 er det spenning knyttet til antall ryper i fjellet i 2017.

Fjellstyrenes årlige takseringer danner grunnlag for jakttider, kvoter og eventuelt andre reguleringer til beste for jegere og rypebestanden. Fjellstyrene forvalter jakta for allmennheten i 30 millioner dekar statsallmenningsareal sør for Nordland. Jakt og fiske i disse områdene er populært på grunn av generell god forvaltning, tilgjengelighet og akseptable priser.
Takket være stor innsats fra frivillig takseringspersonell og mange fuglehunder har man fått en indikasjon på hvor mye ryper man kan forvente å finne i fjellet. I tillegg har Hønsfuglportalen.no
og samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Høgskolen i Hedmark og Nord-Trøndelag vært til stor nytte.

Slik er rapporten:

Børkdalen i Fron: 
I Fron statsalmenning i august viste en estimert tetthet på 10,7 ryper pr. km2. Kyllingproduksjon er beregnet til 4,9 pr par. Alle korttyper får en kvote på 1 rype pr. dag (fjellrype og lirype slått sammen), maks sesongkvote er 6 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype slått sammen). All rypejakt avsluttes innen søndag 15.oktober på alle korttyper. Fjelloppsyn Harald Bolstad opplyser at salgsstart blir fredag 01.09.17. kl. 0900 på Inatur.no, så her må man være på hugget.

Vestre Slidre:

I Vestre Slidre statsallmenning er det beregnet en gjennomsnittlig rypeproduksjon på 23,6 ryper pr km2, noe som er veldig høy tetthet i forhold til tidligere år. Det er registrert en produksjon på 3,3 kylling/høne, noe som egentlig ikke er veldig høyt, sett i forhold til generell tetthet. Det innebærer nok en høy andel stamfugl. Dette er det beste takseringsresultatet som er gjort siden takseringsarbeidet startet i 2009. Siden totalfredningen i 2012 og 2013 har bestanden tatt seg opp betraktelig, og også i 2016 ble det et godt takseringsresultat.Dog i 2016 ble det ikke skutt veldig mye fugl i forhold til det høstbare overskuddet på 15 % av bestanden, som kanskje kan være en medvirkende årsak til en høyere bestand nå i 2017. Det er også observert mye rovfugl, som også til en viss grad kan ha påvirket oppvekst av kylling. Som en følge av et meget godt takseringsresultat har Vestre Slidre fjellstyre vedtatt å øke uttaket noe i 2017, som kommer alle tilgode. En fortsetter med tilnærmet samme sesongkvote som før, men åpner i stedet for salg av flere kort slik at flere slipper til. Etter at de første 10 dagers jakt er ferdig vil en kunne vurdere det faktiske uttaket som er gjort, og vurdere ytterligere forlenging av sesongen. Dette betinger dog et nøkternt uttak i den første 10 dagers perioden.

Øystre Slidre:

I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert noe bedre lirypebestand i år enn i 2016, med 15 ryper pr km2 og kyllingproduksjon på 4,6.Dette er et middels bra resultat sammenlignet med takseringer siste 10 år. Som vanlig er det variasjon i produksjon og tetthet innen allmenningen. Det er jevnt over store og fine kyllinger, men også noen omlagte kull. Det var bra forhold under klekkeperioden, og det er bra med smågnagere i år, i motsetning til i 2015 og 2016. Bestanden av voksen lirype er fortsatt forholdsvis lav, og det settes begrensninger med dagskvote og regulering av antall jaktkort også i år. Fjellstyret har i møte 28. august fastsatt dagskvote til 2 ryper pr jeger/dag (fjell- og liryper). Ingen regulering av andre arter. Det er forhåndssolgt jaktkort og ingen flere ledige kort i 2017.

Gausdal:

I Gausdal statsallmenning viser 8,2 ryper pr. km2 og en kyllingproduksjon på 2,5. Fjellstyret har vedtatt jakt på rype kun i begrenset periode, fra 15. september til og med 5. oktober. Dagskvote på 1 ryper pr. jeger pr. dag, og totalkvote på maksimalt 5 ryper pr. jeger i løpet av årets jaktsesong

Sollia:

I Sollia fjellstyre viser også i år en dårlig kyllingproduksjon med 2,4 kylling i snitt per par. Total tetthet av rype er også relativt lav og er i år beregnet til 5,8 rype per km2. Fjellstyret mener man kan ha et bærekraftig uttak på 162 ryper (tilsvarer 15 % av taksert bestand). De forhåndsolgte 180 kortene for de begrensede periodene (10-23.9) tillegges en periodekvote (4.dagers periode) på 4 ryper. Fra 25.9 åpnes det for fritt kortsalg frem til målsetningen om totalt uttak er nådd. Det pålegges en dagskvote på 1 rype per jeger per dag for kortene solgt etter 25.9, og det frie kortsalget skal selges på nett og over disk lokalt. Det åpnes for vinterjakt på rype vinteren 2018 selv om jakta skulle bli stoppet som følge av nådd målsetning høsten 2017. Fjellstyret håper med dette å kunne begrense uttaket til det som er forsvarlig og samtidig kunne tilby jakt og gode opplevelser i fjellet.

Lesja:

Lesja fjellstyre melder at samlet sett er det et av de bedre årene siste ti år med et snitt på 19/km2. Lordalen har hatt en bra oppgang. Dalsida er på noe over normalen siste 10 år. Det blir periodekvote som tidligere år for å prøve å bygge opp stamfuglbestanden. Kylling/2 voksne er under snittet for 10 siste år. Store variasjoner mellom områdene under taksering fra store kull i enkelte områder til små kull i andre. Noen av kullene er resultat av omlegging.

Ringebu:

I Ringebu statsallmenning viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2016. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og par. Beregningene gir 6,9 ryper/km2 og 3,4 kyllinger per par. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv. Jaktfelt 1 (Venabygdsfjellet) fredes, men det åpnes for jakt på lirype og orrfugl i felt 2 (Friisvegen) og felt 3 (Breijordene) i perioden 15.-24. september. Med utgangspunkt i takseringsresultatet og jaktrapporter for september avgjøres det om det kan åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober. Øvrige reguleringer finner du på fjellstyrets nettside.

Kvikne:

Kvikne fjellstyre er det en markant økning i tetthet av ryper, og også en oppgang i kyllingproduksjon. Selv om tallene viser en god økning er ikke kyllingproduksjonen veldig høy i 2017 heller, og fjellstyret vil vurdere en forvaltningsmessig fornuftig kvote for jakta også i 2017. Den gode oppgangen i stamfugl kan tyde på at en aktiv forvaltning med kvotesetting på statsallmenningen og i flere tilgrensende områder over flere år, og fredning, har hjulpet. Tilbakemeldingene fra taksørene er at det var en del rovfugl å se. De forteller også om gode forhold under takseringene. Det er noe smågnagere å se, noe forekomsten av rovfugler også tyder på, og det har blitt mer utover høsten. Forholdene ligger dermed til rette for et bedre smågnagerår neste år.

Namsskogan:

I namskogan viser en økning i rype pr km2 fra 6,7 i 2016 til 8,9 i 2017. Kyllingproduksjonen pr par er 3. «Det er stor variasjon mellom terrengene og fjellstyret har fattet vedtak om å opprettholde samme kvote på rype som i fjor» opplyser Fjelloppsyn Sissel Grongstad. Det vil si at det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype. Fredning av brunfugl oppheves. Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag. Fullstendig vedtak og begrunnelse kan ses på fjellstyrets hjemmeside.

Lierne:

Fjellstyret i Lierne opplyser at tetthet av rype hos dem er beregnet til samme nivå som i 2016. Det er meget ujevnt i terrenget, noen steder er det bra med liryper, andre steder er det dårlig. Det var bra med stamfugl i mars april, men kald og sein vår har ført til lav og ujevn kyllingproduksjon. Fangstbegrensninger blir fastsatt i fjellstyremøte den 30.8.2017. Fjellstyret vil ha fritt kortsalg på Inatur.no fra 2. oktober, men det vil være begrenset antall tilgjengelige jaktkort for salg i oktober i noen jaktfelt.

Snåsa:

Etter at rypebestanden i Snåsa har hatt en liten oppgang de tre siste årene, viser takseringen i år en liten nedgang. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og kyllingproduksjon. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller egg, noe som tyder på omlegging. Det er sett en del stamfugl på vårparten, men takseringsresultater viser at det fortsatt er ujevnt med fugl i terrenget. Selv om nedgangen ikke er stor vurderer Snåsa fjellstyret det som riktig å sette ned dagskvoten i år som et godt føre-var tiltak. Årets kvote hos Snåsa fjellstyre blir 2 ryper/jeger/dag fra 15.09.17 og tom. 23.12.17, og 1 rype/jeger/dag fra 01.01.18 og ut februar 2018. Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.

Ålen og Haltdalen:

Takseringen fra fjellstyrer viser en økning av bestanden totalt i forhold til 2016.Det er også større kyllingproduksjon i 2017 enn det var i 2016. Fjellstyrene skal ha fellesmøte onsdag 30. der årets dagskvoter samt jakt fra og med 6.10. blir vedtatt.


Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband oppsummerer resultatene i RypeRapporten som positive. Det ligger an til et godt rypeår i sør og et middels år i Trøndelag. «Det finnes variasjoner mellom nærliggende områder, og man må være forsiktige med å bruke tallene på tetthet ukritisk. Takseringsområdene er mye mindre enn den totale statsallmenningen, så hos et fjellstyre kan det takseres i det beste habitatet, mens det i et annet område kan takseres i et gjennomsnittshabitat», sier Lande. Stort sett kan vi glede oss over bre med ryper i fjellet, som sikrer at de 25.000 småviltjegerne hos fjellstyrene får flotte dager i fjellet.Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.