Opsjonsavtalen som er framforhandlet skal godkjennes i formannskapet om en uke.

Det aktuelle tomteområdet ligger ytterst på Tjuvholmen. AB Invest er interessert i å bygge et hotell med en samlet størrelse på 15.000 kvadratmeter fordelt på 320 hotellrom og en kongresshall på minst 1.000 kvadratmeter.

Hotellet er foreslått bygd som et høyhus på inntil 135 meter og inntil 35 etasjer - det er det dobbelte av hotellet Buchardt bygger i Brumunddal.

Hvor mye det vil ende som, blir et resultat av reguleringsprosessen som nå vil komme. Tomteprisen som er avtalt i opsjonsavtalen er på 22,5 millioner kroner etter at det er innhentet to uavhengige takster. Opsjonsavtalen gjelder i tre år fra kommunestyrets godkjennelse av avtalen.

Vil vente

HA snakket med investor Arthur Buchardt onsdag ettermiddag. Han er godt kjent i Hamar fra tidligere. På starten av 2000-tallet ønsket brumunddølen å bygge et nytt storhotell på Koigen. Det strandet den gangen blant annet etter mye folkelig motstand.

For tiden er Buchardt aktuell med bygging av et nytt hotell i Brumunddal. Men når det gjelder planene i Hamar, er ikke Buchardt særlig snakkesalig.

– Det får vi vente med til etter formannskapsmøtet onsdag, sier Buchardt til HA.

HER kan du lese en stor lørdagskommentar HAs nyhetsredaktør skrev om Buchardt i 2015.

Fantastisk mulighet

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar kommune er overbevist om at et nytt storhotell vil bli en bra tilvekst til Hamar.

– Vi har hatt flere samtaler med Buchardt om flere mulige prosjekter i Hamar. En utbygging på Tjuvholmen ser jeg som en fantastisk mulighet både for Hamar kommune og Buchardt. Dette vil bli et flott signalbygg på en attraktiv og synlig tomt i Hamar, og jeg ser store muligheter for å få store synergier for Hamar-samfunnet, sier Gudbjørgsrud til HA.

35 etasjer

Rammen i opsjonsavtalen er et etasjetall på 35 etasjer, men om det blir så høyt, vil avgjøres i reguleringsprosessen.

– Jeg regner med at det blir arkitektkonkurranse, og hva som blir resultatet til slutt, vet vi ikke nå, men mulighetene er store, sier Gudbjørgsrud.

Han er glad for at Arthur Buchardt ser til Hamar.

– Han er kanskje den beste aktøren på denne type bygg i Norge, og det er viktig å få inn slike investorer i Hamar, sier rådmannen.

Jernbane

– Foreløpig er jernbanetrasé gjennom Hamar ikke avklart. Kan det være utfordrende for prosjektet?

– Prosjektet er realiserbart uavhengig av framtidig jernbanetrasé. Det avgjørende er avstanden til Gardermoen. Dette prosjektet kan utvikle Hamar til en nasjonal konferanseby, mener Gudbjørgsrud.

I opsjonsavtalen heter det at det i reguleringsplanen skal legges særlig stor vekt på krav til arkitektonisk utforming og miljø. Det er foreløpig ikke utarbeidet noen skisser eller illustrasjoner over hvordan et nytt storhotell på Tjuvholmen kan bli seende ut.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00