Fredag la regjeringen fram sitt forslag til jordbruksoppgjør. Tilbudet fra staten ble én milliard kroner lavere enn bøndene hadde ønsket seg. (Se egen sak til høyre)

– Denne regjeringen må være både døv og blind når den lar være å forholde seg til det som Stortinget vedtok for bare 14 dager siden. Med statens tilbud til jordbruksforhandlingene øker gapet mot andre inntektsgrupper, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Aas-Eng er skuffet og mener regjeringen verken viser vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, eller til å svare på de største utfordringene i norsk landbruk.

– Ingen ambisjoner

Statens tilbud har en ramme på 410 millioner kroner, og vil utgjøre en inntektsvekst på cirka 9.000 kroner per årsverk. Dette i kontrast til jordbrukets krav, som utgjør en inntektsvekst på 31.700 kroner per årsverk.

Kravet fra jordbruket hadde en tydelig profil til fordel for små og mellomstore bruk, som ifølge Bondelaget har sakket akterut med politikken fra Høyre-Frp-regjeringen.

– Regjeringen viser ingen ambisjoner om å løfte de små og mellomstore brukene. Dette er vi også skuffet over. For å øke den norske matproduksjonen må det lønne seg å bruke alle norske jordbruksarealer til matproduksjon. Regjeringens politikk for stordrift fører til at små og mer tungdrevne jorder går ut av produksjon, sier Aas-Eng.

Vanskelig utgangspunkt

Jordbrukets organisasjoner mottak tilbudet fra staten fredag formiddag, og skal nå vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger.

– Regjeringen skryter stadig vekk av hvor bra det går med norsk landbruk, men de er ikke villig til å satse på det. Tilbudet tar verken landbruket eller Stortinget på alvor, og det er et vanskelig utgangspunkt for forhandlinger, avslutter Aas-Eng.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00