«Hensikten er å videreutvikle Idéhus og øke huskjedens markedsandeler», skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

Oppkjøpet vil samtidig tilføre Bolig Partner-konsernet økt volum og ytterligere vekstmuligheter.

– Idéhus er en attraktiv og godt posisjonert kjede med dyktige forhandlere rundt om i hele Norge. Som eier ønsker vi å ta en aktiv del i dette og være med å utvikle kjeden videre. Idéhus har et stort potensial og passer godt inn sammen med de andre kjedene i Bolig Partner-konsernet. Med Idéhus får konsernet som helhet et enda bredere nedslagsfelt både geografisk og produktmessig, sier Gunnar Wedvik, konsernsjef i Bolig Partner Konsern AS.

Les også: Misnøye etter stort fall i overskuddet

Ny hovedaksjonær

Oppkjøpet innebærer at Bolig Partner Konsern AS kjøper 51 prosent av aksjene i Idéhusgruppen AS. Idéhusgruppen AS driver huskjeden Idéhus som har omtrent 75 tilknyttede forhandlere over hele Norge. Totalt solgte Idéhus-kjeden ca. 400 boliger og hytter i 2018.

«Oppkjøpet endrer ikke på strukturen i Idéhus, og både kjeden, merkevaren og hovedkontoret i Trondheim vil bestå og utvikles videre», opplyser Bolig Partner i pressemeldingen.

– Vi er veldig tilfredse med å få inn Bolig Partner Konsern på eiersiden. Bolig Partner-systemet sitter med en sterk kompetanse og har et av Norges største fagmiljøer for trehusbygging ved sitt hovedkontor på Hamar. Dette vil gi gode synergier for både Idéhus som kjede og for våre 75 forhandlere. Grepet gjør at vi får større konkurransekraft i markedet og kan satse enda mer offensivt, sier daglig leder i Idéhusgruppen AS, Pål By.

By vil fortsette som daglig leder for Idéhusgruppen også etter oppkjøpet.

offensive ambisjoner

Bolig Partner-konsernet solgte totalt 1.020 boliger og hytter i 2018, og er rangert som Norges niende største boligbygger. Med oppkjøpet av Idéhusgruppen AS vil konsernet ytterligere styrke sin posisjon som en av de ledende boligbyggerne i Norge.

– Kjøpet av Idéhusgruppen AS er i tråd med konsernets offensive strategi om å vokse videre og ta markedsandeler. Vi vil søke både organisk vekst, og økt volum gjennom oppkjøp og ulike samarbeid. Det vil gi synergier inn i konsernet og gjør at vi kan utnytte våre stordriftsfordeler enda sterkere, uttaler konsernsjef Wedvik i pressemeldingen.

Fakta:

Om Bolig Partner Konsern AS:

Bolig Partner Konsern AS består av kjedene Bolig Partner AS, Archihus AS og Skalahus AS. Totalt ble det solgt 1 020 boliger og hytter i Bolig Partner-systemet i 2018. Bolig Partner er rangert som Norges niende største boligbygger per 31.12.2018. Omsetningen til konsernet endte på 1,57 milliarder kroner i 2018.

Om Idéhusgruppen AS:

Idéhusgruppen AS driver huskjeden Idéhus hvor omtrent 75 forhandlere over hele Norge er tilknyttet. Totalt solgte Idéhus nærmere 400 boliger og hytter i 2018. Idéhus ble etablert i Trondheim i 1976, hvor hovedkontoret med administrative og tekniske tjenester fortsatt ligger. I tillegg til bygging av boliger og hytter, inkluderer også virksomheten til Idéhus påbygg, tilbygg og rehabilitering av eksisterende boliger/hytter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00