Det skriver Samferdselsdepartementet i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ble offentliggjort mandag.

Førstnevnte departement viser til tilleggsutredningen om alternativ K3 Øst, traseen som Hamar kommune har vedtatt at de vil ha, som Bane Nor ble pålagt å gjøre av sistnevnte departement. Utredningen ble levert 19. juni, men Samferdselsdepartementet mener det fortsatt er faktorer som bør belyses.

– I hovedsak dreier det seg om å be om litt flere utredninger for øst-alternativet, for å få det på samme nivå som vest-alternativet. Når vi har sett på de tingene som Bane Nor har levert, så står vi igjen med noen spørsmål som vi vil ha svar på, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) til HA.

– VIL IKKE KRITISERE

– Ligger det en kritikk av Bane Nor i dette brevet?

– Tilleggsutredningen til Bane Nor ga viktig ny informasjon, men de har for eksempel ikke sett på realisering av de arealene som blir ledige med det østlige alternativet. Vi vil ikke kritisere Bane Nor, men når vi ser på dette i etterpåklokskapens lys, så ser vi noen ting som bør utredes ytterligere, svarer Nilsen.

Disse punktene ønsker Samferdselsdepartementet at skal utredes:

• By- og knutepunktutvikling – faktiske muligheter i begge hovedtrasealternativer.

• Muligheter for frigivelse av arealer til andre formål – og kostnader og inntektspotensial knyttet til det.

• Konsekvenser for driftsfunksjoner, verksted mv.

• Konsekvenser for Norsk Jernbanemuseum.

• Konsekvenser for Vikingskipet, særlig mht. parkeringsplasser.

Statssekretæren i Samferdselsdepartementet understreker at det er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om det blir flere utredninger.

– Vi har gjort vår anbefaling, så kan de komme til en annen konklusjon, sier Nilsen.

– Vil flere utredninger bety at prosessen blir ytterligere forsinket?

– Det medfører så vidt vi kjenner til ikke noen utsettelser i framdriften, svarer statssekretæren.

- SYND

Men i Hamar frykter ordfører Einar Busterud at flere utredninger kan bety nettopp flere forsinkelser. Han mener det er utredet nok.

– Jeg mener det er tilstrekkelig utreda for å ta en prinsippavgjørelse for hvor traseen skal gå, sier Busterud, som også har en positiv oppfatning av at Samferdselsdepartementet ber om tilleggsutredninger.

– Det kan virke som de nå mener øst er et reelt alternativ, sier BBL-politikeren.

Varaordfører Knut Fangberget tror uansett at trasévalget får en avgjørelse i høst, men:

– Det er synd at dette kommer i siste liten, og ikke i en tidligere fase. Vi har hele tiden vært klare på at øst ikke er godt nok utredet, sier Høyre-politikeren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00