Det at Erna Solberg (H) sto på Skibladnerbrygga og snakket varmt om øst, bidro ikke til et kjøligere klima i en av tidenes mest langdryge debatter i Hamar. For samtidig ba regjeringen om nye utredninger. Så flagget Trygve Slagsvold Vedum at han går for vest, og Knut Faldbakken nevnte Aleppo.

– Hva synes du om klimaet i debatten nå?

– Jeg synes en del bør roe seg ned. Det har blitt en metadebatt, en debatt om alt mulig. Og folk fortolkes over alle hauger, slik Faldbakken ble. Det er nesten sånn at du ikke kan spørre om badetemperaturen i Hamar, uten å bli avkrevd din mening om jernbanetrasé, sier Busterud.

– NOEN MÅNEDER TIL ETT ÅR

Men BBL-ordføreren stålsetter seg for at debatten vil rase en stund til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lovt et brev til Hamar i løpet av uka. Der vil det stå hvilke nye utredninger det bes om, og det vil stå hva som skal utredes av henholdsvis av Hamar kommune og Bane Nor.

– Hva tror du blir resultatet?

– Jeg tipper kommunen blir bedt om å utrede mer rundt sentrumsutvikling, og Bane Nor om ytterligere senking av kulvert og om tiltak for å unngå oppfylling av Mjøsbukta. Samtidig må de nok utrede Øst bedre. Jeg er spent på hvilke fullmakter departementet kommer til å gi kommunen, sier Busterud, og legger til:

– Det er verdt å merke seg at de traséalternativene som nå blir utredet ikke er noen av Bane Nors opprinnelige forslag.

Litt mer optimist

Det er også verdt å merke seg bevegelsene på politisk side, der alle partienes ledere, bortsett fra Senterpartiet, sier de vil respektere kommunestyrets flertall. Og regjeringen sier den er for Øst. Men, jeg har opplevd politiske lovnader før, så jeg er betinget optimist.

I forhold til tidsperspektivet fram til endelig avgjørelse, er ordføreren litt mer optimist enn rådmann Bjørn Gudbjørgsrud (se egen sak).

– Litt avhengig av hvilket nivå dette blir lagt på, så kan det ta fra noen måneder til ett år, sier han.

NYE PROSESSER?

For hvis departementet ber om omfattende utredninger, kan det også bli en ny omgang med planprosesser, høringer, politisk behandling, konsekvensutredninger og eventuelle nye innsigelser.

– Tåler Hamar en ny opphetet runde nå?

– Må vi så må vi. Men det er viktig at debatten ikke går over huet på folk. At den dreier seg om jernbane og trase. Det er noe kommunen kan bidra til, og HA og debattantene, svarer Busterud, og legger til:

– Jeg synes folk bør bli hørt for hva de sier, og ikke hva folk mener at de sier.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00