• BØRSEN13. JUNI: Richard Heiberg.

– Jo da, vi er godt fornøyd!

Det sier konsernsjef Richard Heiberg (61) i Sparebank 1 Østlandet til HA og ler.

Bakgrunnen er at banken, som er basert på «gamle» Sparebanken Hedmark, er verdt om lag en milliard kroner mer enn da den ble børsnotert den 13. juni.

Da ble banken Hedmarks eneste børsnoterte selskap.

Da banken gikk på børs, var verdien/prisen per aksje (egentlig heter det egenkapitalbevis) satt til 78 kroner.

Snittfortjeneste: 13.000 kr

Nå er kursen om lag 88 kroner.

En økning på 13 prosent på fire måneder er ganske oppsiktsvekkende.

Siden flere lever av kroner enn prosenter, kan det forklares slik:

Aksjene man betalte 100.000 kroner for i juni, kan nå selges for 113.000 kroner.

Dersom du hadde satt 100.000 kroner i banken, ville du i dag fått om lag 100.500 kroner – altså 500 kroner mer - dersom årsrenten var på normale 1,5 prosent.

OVER 1.200 lokale eiere

1.200 personer bosatt i Hedmark kjøpte aksjer da banken gikk på børs. Disse kjøpte i snitt aksjer for drøyt 100.000 kroner hver.

630 ansatte – ganske nøyaktig annenhver og derav en stor del fra Hedmark – kjøpte også aksjer.

– Vi synes det er veldig hyggelig at så mange innbyggere i vårt nærområde kjøpte aksjer. Inkludert 200 personer i Oppland, og mange ansatte, så holder faktisk en stor andel av våre eiere til her i regionen, sier Heiberg.

Den aller største eieren, Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse, er med 54 prosent klart størst av eierne.

Gunstig for kundene

– Hva har det å si for banken – og kundene – at aksjeverdien har økt så mye?

– Det kommer både banken og kundene til gode at vi har et attraktivt egenkapitalbevis hvis vi en gang trenger å hente mer kapital. Vi har et godt rykte i markedet. For kundene er dette viktig. Dermed blir vi enda bedre i stand til å være en god lokalbank, som kan låne ut penger til gode og lønnsomme prosjekt, sier Heiberg fornøyd til HA.

I tillegg til at folk som har aksjer i banken har fått stor verdiøkning på aksjen, så ligger det også an til at de vil få utbytte på om lag 3,5 kroner per aksje for 2017.

Totalt 4.000 eiere kan smile hele vegen til banken via børsen.

HER ER DEN STØRSTE VINNEREN

Ingen har hatt større glede av børsnoteringen enn Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse.

– Verdiøkningen på våre egenkapitalbevis fra børsnoteringen og til dags dato er cirka 580 millioner kroner.

Det sier Tore-Anstein Dobloug (55) til HA. Han er direktør for Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens viktigste formål er å sørge for at brorparten av aksjene i den nye storbanken ligger i Hedmark, og at banken tjener penger, slik at det kommer Hedmarks innbyggere til gode.

YTTERLIGERE GEVINST

– Verdien på våre egenkapitalbevis er nå cirka 5,16 milliarder kroner. Dette kommer altså i tillegg til gevinsten vi realiserte ved selve børsnoteringen på cirka 560 millioner kroner. Det første er altså «papirpenger», mens det andre er «ekte penger» på konto. En positiv verdiutvikling er også et uttrykk for at banken drives godt, og at vi kan se fram til gode utbytter framover, sier Dobloug.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00