• IKKE NEGATIV: Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth avfeier ikke tanken på at kommunene skal hente søpla selv. FOTO: HANNE MAREN T. HOKSTAD

1. januar tar RenoNorden over som avfallsleverandør på Hedmarken. Ni måneder senere går søppelselskapet konkurs, og nesten 140 kommuner i hele Norge får et søppelproblem i fanget. Deriblant Ringsaker, Stange, Løten og Hamar, og ti andre kommuner i Hedmark og Oppland.

– Fungerer det offentlige anbudssystemet tilfredsstillende?

– Jeg har et veldig pragmatisk forhold til det. Jeg ser ikke på det prinsipielt, men praktisk. Jeg synes, hvis jeg skulle velge i dag, at vi skal fortsette å løse denne tjenesten gjennom anbud, men jeg skjønner at det kommer en diskusjon, svarer Stange-ordfører Nils A. Røhne.

VIL TA OPP SØPPELORDNING

For partikollega i Stange, Øyvind Hartvedt (Ap), har varslet at han vil ta opp avfallsordningen i det kommende kommunestyremøtet i Stange 27. september. Hartvedt ønsker en debatt om kommunene selv skal stå for innsamlingen av søppel.

– Blir det nødvendigvis bedre ved at kommunene tar regien?

– Kommunen er mer stabil, og kan ikke gå konkurs. Kommunene vil også sikre bedre lønns- og arbeidsforhold for de ansatte, mener Hartvedt.

– Bør man se med kritiske øyne på anbudsordningen, og hvordan den behandles i dag?

– Det er nødvendig å se på hvordan anbudsprosesser drives. Kostnadene med anskaffelsene er høye, og det er gjort undersøkelser i EU som kan tyde på at det som spares på pris gjennom konkurransen, spises opp i administrasjon for å gjennomføre en anskaffelse, svarer Hartvedt.

Stange-ordfører Røhne hilser diskusjonen velkommen.

– Jeg tror det kan være nødvendig at vi diskuterer dette, sier Røhne.

VIL VURDERE ANNEN VEKTING

I anbudskonkurransen som RenoNorden vant på Hedmarken, ble pris vektet med seksti prosent, viser anbudsdokumentene.

Sirkula-direktør Grethe Olsbye opplyser til HA at de fire eierkommunene har vedtatt en avfallsplan, hvor det finnes målsettinger om hvordan anbudene skal vektes.

– Utover det er det Sirkula som bestemmer vekting i anbudskonkurranser når det gjelder anskaffelser til drift og investering i selskapet, skriver Olsbye i en e-post til HA.

– Vil man i neste anbudsrunde vekte annerledes?

– Vekting i neste anbudsrunde må vi komme tilbake til. Vi vil blant annet vurdere om det er bedre måter å vurdere økonomisk og finansiell kapasitet på. Når det gjelder situasjonen med RenoNorden, startet deres økonomiske problemer etter at de ble tildelt kontrakten med Sirkula, svarer Olsbye.

kritisk

Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) var allerede tirsdag ute i HA, og påpekte det han mener er svakheter med anbudssystemet. Ordføreren mener det i for stor grad legges vekt på pris, og at det dermed åpner for sosial dumping, monopolisering av markedet og skvising av mindre og lokale leverandører.

– Det er all grunn for kommunene til å ta lærdom av dette, både når det gjelder prosessen i forhold til renovasjon, men også generelt. Vi får et resultat som igjen er et resultat av hvordan systemet er lagt opp, sier han.

– Burde kommunene som eiere gått tyngre inn i denne saken?

– I den grad man skulle vært inne på en annen måte, så kunne det ha vært i utforminga av anbudet. Så kunne man vurdert en gradvis innfasing, i stedet for en bestemt dato hvor nytt selskap tar over, svarer Busterud.

– MÅ EVENTUELT UTREDES

Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) er ikke negativ til at kommunene og Sirkula selv skal stå for innhentingen av søpla.

– Dette må eventuelt utredes med tanke på kostnader, samt behandles av den enkelte kommune. Så er det slik at søppel ikke bare er søppel. Det er en sirkulærøkonomi rundt dette som må håndteres også. Når det gjelder det offentlige anbudssystemet så er det regelverket som regulerer dette. Det kan nok bli bedre, sier Lilleøkseth.

Varaordfører i Ringsaker, Geir Roger Borgedal (Ap) sier følgende om anbudsordningen:

– I Ringsaker opplever vi at anbudssystemet fungerer stort sett bra, men det er alltid potensial for forbedringer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00