Det var under et pressetreff i Oslo tirsdag at Solvik-Olsen meddelte Hamar Arbeiderblad at en lang lokalpolitisk prosess ikke nødvendigvis betyr at prosessen vil stoppe opp eller bli kraftig forsinket.

– Jeg kommer ikke politisk til å gå inn og straffe noen for at de bruker lang tid på å bestemme seg. Men du kan bli straffet hvis du velger en løsning som er dyr og dårlig, sier samferdselsministeren.

Her kan du lese hvordan politikerne i Hamar vil stemme i onsdagens møte.

vil ha gode løsninger

– Velger du en god løsning, selv om du har brukt lengre tid, vil du fortsatt holde deg på prioriteringslista. Og da betyr det at du ikke forsinker den videre prosessen – selv om du gjerne har brukt litt mer tid i den lokalpolitiske prosessen, sier Solvik-Olsen.

– Men velger du dyr eller dårlig løsning som gjør at nytteverdien blir liten, så kommer du automatisk langt ned på prioriteringsrekkefølgen. Da kan du tape, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren ville altså ikke si noe konkret om konsekvensene hvis Hamars politikere går for alternativ øst, slik de ser ut til å gjøre. Det vil være mot Jernbaneverkets anbefaling om kulvert i vest.

– Nøyaktig hvor jernbaneskinnene skal gå, er mer en faglig tilnærming. Der vil også lokalpolitikerne ha en betydelig rolle. Vi må se på alle gode formål som skal veies opp mot hverandre, sier samferdselsministeren, og lister opp flere faktorer som spiller inn.

– Hva koster det, hvor ligger det, hva berører det av kulturminner, landbruk og eksisterende bebyggelse. Det handler om hvordan gjør man jernbanen mest mulig attraktiv.

alternativ til Oslo

Og attraktiv ønsker man at jernbanen skal bli. Det satses som aldri før på jernbane i Norge, og i 2017 vil det brukes over 22 milliarder kroner. Intercity-triangelet som knytter Østlandet sammen, er en sentral brikke.

– InterCity-triangelet er den viktigste jernbanesatsingen vi har i Norge, fordi det er på Østlandet det bor flest folk som er i en pendlersituasjon, sier Solvik-Olsen.

– I mange andre regioner er det også befolkningstette områder, men det er gjerne lettere å komme fram med buss og bil. Nettopp det å kunne gi folk et alternativ til å bo i Oslo for å kunne jobbe i Oslo, er noe av det vi skal oppnå med InterCity-satsingen, sier samferdselsministeren.

Fakta

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke si noe konkret om valg av jernbanetrasè gjennom Hamar, men advarer mot å gå for en løsning som åpenbart er dyr eller dårlig.

21. desember skal kommunestyret i Hamar fatte sitt trasèvedtak, og i innstillingen fra formannskapet ser det ut til at man vil gå for øst - med 7 mot 4 stemmer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00