I forbindelse med byggingen av både ny firefelts E6 og firefelts riksveg 25 (Vangsvegen), vil det bli enda en periode hvor trafikken fra de to hovedvegene må samkjøres gjennom anleggsområdet.

Overfor HA bekrefter Nye Veier at det mest sannsynlig vil bli snakk om én relativt kort periode med noen dagers omkjøring i juni.

Tidligere har man benyttet seg av lignende løsninger i forbindelse med større arbeider i Åkerkrysset.

Nye Veier og hovedentreprenør Hæhre vil forsøke å legge arbeidet til en helg, slik at færrest mulig bilister blir berørt av ulempene.

Noe kø må man likevel regne med, når tusenvis av biler skal innom de midlertidige rundkjøringene.

Åkerkrysset er den største og mest kostbare enkeltkonstruksjonen på hele den 43 kilometer lange E6-strekningen fra Kolomoen til Moelv.

Strekningen fra Kåterud/Åkersvika til Brumunddal skal etter planen åpne sommeren 2020.

LES OGSÅ: Ventetiden er over! Onsdag åpner Olrudbakken for trafikk

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00