Der hvor boligsameiet Atriumshaven ved Hamar bryggeri i dag ligger, lå det for noen år tilbake fem eneboliger med stor tomt.

Med kommunal regulering og privat utbygger ble området utviklet til to nye leilighetskomplekser med over femti nye leiligheter.

Sammen med kvartalene i Bryggeriet og rundt Vestre torg har bydelen blitt den mest befolkede i Hamar med nær 15 innbyggere per mål.

Mulig å fortette

HA møter byplanlegger Geir Egilsson, som jobbet med denne fortettingen den gangen som selvstendig konsulent, men nå jobber i Asplan Viak.

– Atriumshaven og Tårnhaven er et eksempel på hvordan fortetting kan gjøres. Ingen boligeiere tvinges til å selge, men det skjer en utvikling over noen år, sier Egilsson.

Bykvartaler til Maxi?

Nå har Asplan Viak har sett på potensialet for fortetting i Hamar tettsted.

I rapporten vises det hvordan det kan bli plass til 23.000 nye innbyggere i tettstedet uten å ta i bruk friområder eller dyrka mark.

For eksempel kan det bygges kvartalsstruktur langs Aslak Bolts gate til Maxi og videre til Hamar Ol-amfi. I så fall må det samme skje som med Atriumshaven, at eneboliger viker for blokker og bygårder.

Gode uterom

– Hva må til dersom kommunen ønsker en slik fortetting?

– Man må utvikle kvaliteter i form av gode ute- og oppholdsrom, også bakgårder med mye grønt og møteplasser for beboerne. Nærhet til grøntområder er viktig også for byfolk, mener Egilsson.

Men alle områder skal ikke fortettes. Egilsson og Asplan Viak viser til at når det bygges nye leiligheter, vil det frigjøre brukte eneboliger til for eksempel barnefamilier.

– Derfor er det viktig å bevare småhusområder for å opprettholde dynamikken i markedet, mener byplanleggeren.

Østbyen og Briskebyen er områder hvor småhuspreg bør beholdes, ifølge Egilsson. Det gjelder også Ajer, Mæhlumsløkka, Sagatun, Domkirkeodden, Bekkesvea, Hol og Bondesvea (listen er ikke fullstendig).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00