Innlandet politidistrikt har vedtatt å flytte de 14 sivilt ansatte ved Stange lensmannskontor til Parkgata i Hamar. Flyttingen gjennomføres allerede 18. oktober.

De aktuelle ansatte jobber i dag med sivilrettslige saker knyttet til blant annet tvangsinndrivelse, forliksråd og gjeld, i tillegg til å betjene resepsjonen og sentralbordet ved lensmannskontoret.

Namsfullmektig Anita Tyseng er blant de 14 som nå må flytte. Hun er spent på hva som skjer når de sivilt ansatte forsvinner.

– På en vanlig dag er det gjerne mellom fem og ti personer innom. Det er stort sett oss sivilt ansatte som betjener skranken, men nå blir vi borte. Jeg har allerede hatt en mann innom som mente det var tragisk at vi skulle flytte.

Innlandets visepolitimester Martin Welhaven sier følgende:

– Vi skal søke å finne løsninger slik at publikum fortsatt vil ha tilgang til lensmannskontoret.

– Ikke tilfredsstillende

Stangelensmann Nils Ringnes sier omorganiseringen vil merkes, selv om flyttingen av de sivile stillingene ikke vil påvirke den operative beredskapen.

– Det er klart flyttingen vil få konsekvenser for resepsjonen. I dag er det en del besøk og telefoner, men mange av disse vil naturligvis følge med til Hamar når de ansatte flyttes dit, sier han.

Ringnes mener flyttingen ikke vil merkes i befolkningen for øvrig. Han støtter også den faglige vurderingen som ligger bak avgjørelsen om å flytte de ansatte.

– Jeg er enig i at det vil gi et sterkere fagmiljø når man samler kompetansen i Hamar. Jeg forstår godt avgjørelsen, sier han.

Lensmannskontoret beholder dagens lokaler, selv om det i slutten av oktober vil bli svært luftig og god plass i bygget. Ringnes har i utgangspunktet tre tjenestemenn som formelt er ansatt i Stange, men disse sitter ofte opptatt med etterforskning i Hamar.

– Det blir hektisk for meg hvis jeg skal sitte her alene. I en kommune med 20.000 innbyggere er det ikke tilfredsstillende med en så lav bemanning dersom man ønsker å opprettholde lokalkunnskapen, sier han.

Vurderer pensjon

Ringnes har rukket å bli 64 år, og kan dermed gå av med pensjon hvis han ønsker det. Den erfarne lensmannen er foreløpig usikker på framtiden som politimann.

– Jeg får vente og se hva som skjer etter at nærpolitireformen og omorganiseringen er avklart.

– Betyr det at du går av med pensjon dersom Stange lensmannskontor blir lagt ned?

– Vi får se. Jeg har uansett tre måneders oppsigelsestid, smiler han hemmelighetsfullt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00