I en pressemelding uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp følgende:

– Flaskehalser, for eksempel i form av bruer som ikke tåler de tyngste tømmervogntogene, gjør transport av tømmer langs smale veger i Norge tungvint. Derfor fordeler vi nå 25 millioner kroner til å utbedre fylkesveger med mye tømmertransport. Utbedring av flaskehalsene vil styrke konkurransekraften i skog- og trenæringen gjennom lavere transportkostnader, gi færre lastebiler på vegene og bedre miljø.

Frps Tor André Johnsen er svært fornøyd med at også Hedmark får en del av kaka når Løkenkvern bru på Ilseng skal rustes opp:

– I HAs nedslagsfelt får vi nå ca. én million kroner til å utbedre Løkenkvern bru på Ilseng for at Scanpole kan få kjøre 60 tonn og ikke 50 tonn. Det er viktig for en lokal hjørnesteinsbedrift, sier Johnsen.

– Utbedringer av flaskehalser er avgjørende viktig, spesielt for skognæringa i Hedmark. Den største utfordringen for skognæringa og tømmertransporten er flaskehalser på fylkesveier, og da spesielt bruer. Regjeringen er opptatt av å styrke norsk skogsindustri og infrastruktur. Det kommer spesielt Innlandet til gode siden nesten halvparten av hogsten i Norge kommer fra Innlandet, fortsetter Johnsen.

Tabellen nedenfor viser fordelingen for 2019:

Fv 21 Steinsbrua, Østfold (5,7 mill.)

Fv 700 Resa bru, Trøndelag (2,5 mill.)

Fv 813 Vesterli bru, Nordland (2,0 mill.)

Fv 152 Sagstu bru, Aust-Agder (5,1 mill.)

Fv 406 Fidje bru, Aust-Agder (4,2 mill.)

Fv 455 Homme bru, Vest-Agder (1,4 mill.)

Fv 455 Skaue bru, Vest-Agder (0,2 mill.)

Fv 237 Løkenkvern bru, Hedmark (0,9 mill.)

Fv 817 Folda bru, Trøndelag (3,0 mill. til delfinansiering)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00