Som du sikkert har fått med deg, ble det torsdag satt opp et seil ved åttemettersplanet for å illustrere hvordan kulverthøyden ville se ut fra sentrum. Det var aksjonsgruppen «Nå eller aldri» som jobber for en jernbanefri strandsone, som sto bak stuntet.

Her kan du se video av seilet.

Jernbaneverket reagerer kraftig på hvordan seilet er montert:

- Seilet er feilplassert og gir et fullstendig galt inntrykk av hvordan kulvertløsningen vil bli. Toppen av kulverten vil komme ca. 80 meter lenger ut i Hamarbukta, og ikke på land der seilet står nå. Det er stor forskjell på å se rett opp på en vegg, og å se en forhøyning på avstand. Kulverten skal plasseres langt ute i bukta og vil derfor framstå mye mindre ruvende, sier planleggingssjef Lars Eide.

Mener Jernbaneverket bommer

Øystein Krogsrud, som fungerer som talsperson for aksjonsgruppen, gir følgende skriftlige svar på anklagene fra Jernbanverket:

- Vi er oppmerksomme på det forholdet som Jernbaneverket påpeker. Høyden på seilet er fra begynnelsen av justert ned med 1,5 meter for å kompensere for at det står nærmere Strandgata enn der kulvert vil komme ute i sjøen. Det har ikke vært praktisk mulig å sette opp seilet i sjøen. Seilet er satt opp slik at det skal gi et reelt bilde av utsikten og kulvertens barrierevirkning sett fra Strandgata. Vi har faktisk satt opp seilet 20 centimeter lavere enn våre egne beregninger tilsier for å være sikre på at ingen kan påstå at vi har satt opp seilet for høyt, sier Krogsrud i svaret han sender til HA skriftlig.

Krangler om siktlinjer

Jernbanverket mener seilet er feilplassert i forhold til de siktlinjer som de har benyttet i sin presentasjon av kulvertalternativet:

- Seilet står omtrent i linja mellom krysset Strandgata/Håkonsgate og kulvertåpning. Hvis en trekker ei linje fra hjørnet Strandgata/Håkonsgate til kulvertåpningen, er avstanden  ca.  200 meter.  På denne linja står seilet 120 meter fra Strandgata og 80 meter fra kulverten. Seilet er altså betydelig feilplassert i forhold til de siktelinjer som er benyttet både i vårt materiale og i presentasjonen i avisa, sier Eide.

Krogsrud mener Jernbaneverkets kommentar er unøyaktig:

-Seilet står på en linje vinkelrett på Strandgata fra midten av kvartalet mellom Vangsvegen og Håkons gate. Dette er plassert i tråd med Jernbaneverkets egen tegning for alternativ K1-3b. Vår vurdering er at Jernbaneverkets kommentar om seilets plassering er unøyaktig. Jernbaneverkets avstand på 200 meter stemmer ganske godt med vår avstand på 210 meter. Vi har målt dette på kommunens kartmateriale. Vi har plassert seilet 128 meter fra fasaden mot Strandgata ved Tante Gerda. Da er det 82 meter igjen til midten av portalen. Igjen skiller våre tall lite fra hva Eide sier, og vi mener at det vi har gjort er helt riktig, og dette er også godkjent av ekstern sivilingeniør. Vi har i vårt informasjonsmateriale presisert at seilet skal sees fra Tante Gerda i Strandgata for å gi et riktig inntrykk av barrierevirkningen mot Helgøya., skriver han på e-post.

- Forsøker å undergrave vår troverdighet

Krogsrud ønsker også å komme med en tilleggskommentar om Jernbaneverkets rolle i denne saken:

- Vi merker oss at Jernbaneverket igjen opptrer som en aktør i denne saken hvor man forsøker å undergrave de andre alternativenes og deres forkjemperes troverdighet på et meget tynt grunnlag. Dette er i tråd med Jernbaneverkets svært selektive argumentasjon for alternativ Vest, selv om alternativ Øst scorer klart best i alle uavhengige utredninger for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Vi merker oss også at Jernbaneverket finner tid til forsøk på å undergrave vår troverdighet, men samtidig sier at etaten ikke har tid til å svare på våre spørsmål, skriver Krogsrud.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00