Det forteller stortingspolitikeren fra Arbeiderpartiet til HA.

- Når jeg hørte at Solberg, Sanner og Dale skulle på Skibladnerbrygga, så tenkte jeg at de hadde bestemt seg for øst. Men de kom egentlig og utsatte hele saken, sier Trettebergstuen.

- Jeg hadde sett frem til å lande dette, for det er viktig for fremdriften. Nå blir det to til tre måneder med utredninger, så skal man ta en avgjørelse. Det kan bli en utsettelse på opp til et halvt år. Det står åpent, og det gjør at vi fortsatt må leve i uvisshet, mener Ap-politikeren.

- MANGE FORBEHOLD

Trettebergstuen har selv uttalt at hun støtter øst og at hun mener kommunestyrets vedtak om øst må respekteres og veie tungt. Men i motsetning til flere øst-tilhengere på Skibladnerbrygga, lar hun champagnen stå i kjøleren.

- Det er lett å si at man støtter og i utgangspunktet er positive til øst, men det åpner for alle mulige konklusjoner. Jeg ville ikke sprettet champagnen allerede nå, sier Trettebergstuen.

Hun er skuffet over at regjeringen ikke har landet en konklusjon vedrørende jernbanetraseen gjennom Hamar.

- Erna tok relativt mange forbehold, nok forbehold til at beslutningen kan bli noe helt annet når utredningene er på plass, mener Hamar-jenta.

- HÅPLØST

Trettebergstuen reagerer også på at Tor Andre Johnsen uttaler til HA at et regjeringsskifte til høsten, ikke er en tom trussel for tilhengere av øst-alternativet.

- Men hva om det blir et regjeringsskifte til høsten, og Arbeiderpartiet kommer i posisjon etter valget?

- Dette er en sak som har ligget på bordet hos departementet og regjeringen lenge nå. Ingen hadde trodd at de ikke skulle ta en beslutning før valget. Dette er ikke en sak som Stortinget har hatt noen befatning med. Derfor er det håpløst å avkreve opposisjonspartiene noe klart svar på det, når de selv åpenbart ikke har bestemt seg. Vi har ikke gått igjennom denne saken sentralt i Arbeiderpartiet, svarer Trettebergstuen.

- Hvorfor tror du regjeringen ikke har tatt en endelig beslutning?

- Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg tror ikke dette er noe lettere internt i regjeringen, enn det har vært lokalt, sier Ap-politikeren.

- Men kan en grunn være at beslutningen på Hamar vil skape presedens for jernbanetrase også gjennom andre byer på Østlandet?

- De andre byene vil nok se til Hamar og kreve samme respekt for sitt vedtak. Men det viktige var hva Erna kom og sa: vi har sansen for øst, men vi har ikke bestemt oss for noe enda, svarer Trettebergstuen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00