«Til tross for gode tilbakemeldinger fra publikum og artister, ble det kun solgt 381 dags- eller festivalpass til Volumfestivalen 2018, en nedgang fra både 2017 og 2016.» Det opplyser styreleder Alex Aga Schioldborg.

«Årets festival ble dermed den tredje på rad med fallende besøkstall, noe som igjen har tæret på foreningens egenkapital», heter det i pressemeldingen.

I stedet for å arbeide mot ny festival i 2019, vil styret nå bruke tida fram mot neste høst til å finne ut hvordan de i 2020 kan snu den negative utviklingen i antall besøkende.

plass og behov

Foreningen Volumfestivalen mener det både er plass til og behov for en festival som Volumfestivalen i Hedmark, som jobber målrettet med å løfte fram nye talenter og stemmer.

«Dette gjenspeiler også festivalens treårige støtteavtale med Kulturrådet, og andre langvarige intensjonsavtaler foreningen har inngått med regionale støttespillere», ifølge pressemeldingen.

I lys av den negative utviklingen i antall besøkende, mener styret at den beste løsningen for 2019 er å ta et steg tilbake, og utarbeide en strategi for å sikre Volumfestivalens overlevelse «i overskuelig framtid», som det heter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00