Spørsmålet stilles av Håkon Skoge, som er daglig leder for Turnéorganisasjon for Hedmark, med ansvaret for Den kulturelle skolesekken i Hedmark. Nå har Skoge bedt om et møte med kulturminister Trine Skei Grande om den framtidige satsingen på kulturtilbud for barn og ungdom.

I april 2020 skal det framtidige fylkestinget i Innlandet avgjøre om Turnéorganisasjonen skal bli en del av fylkeskommunens virksomhet, slik det er i dag i resten av landet. Eller skal den fortsette som i Hedmark, som er landets eneste fylke der Turnéorganisasjonens virksomhet skjer med en armlengdes avstand til fylkeskommunen, som Skoge sier.

Å reise en debatt rundt dette, er noe av utgangspunktet for henvendelsen han nå gjør til Skei Grande.

LES OGSÅ: Frykter at lokalt skolemiljø blir slukt av Innlandet

Nedgang i turnétilbudet

«I Turneorganisasjonen bruker vi drøye sju årsverk for å realisere 90 turnéer årlig,» påpeker Skoge.

I år fikk de redusert overføring av spillemidler, og må samtidig planlegge med en merkostnad på ca 1 million årlig. Konsekvensen vil bli en merkbar nedgang i turnétilbudet til barn og unge, skriver Skoge i sin henvendelse til Skei Grande.

«I lys av det er jeg i stuss over at regjeringen bruker 70 millioner med 41 årsverk på en etat som er langt unna det viktigste, nemlig kunstnermøtene mellom utøvere og skole-elever, sier han.

«Det er i førstelinja inn mot den enkelte skolen en finner den beste spisskompetansen innenfor DKS», skriver Skoge. «Dessuten er vi midt inne i en regionreform der denne betenkeligheten bør gi rom til refleksjon og diskusjon», skriver han.

Vil opprettholde nivået

Det er på denne bakgrunnen Skoge stiller spørsmålet om kulturministeren er villig til å se nærmere på fordelingen av 70 millioner kroner i bestrebelsen på å opprettholde aktivitetsnivået.

- Det er i lys av regionreformen viktig å få svar fra Trine Skei Grande om prinsippet om armlengdes avstand inkluderer også barn og unge, sier han i en kommentar til brevet.

- Hvis svaret er ja, med en kultur som bygges nedenfra, er det en bekreftelse på to ting: For det første at Hedmarks organisering med en ytre utadrettet turnéorganisering på oppdrag for fylkeskommunen, ivaretar dette prinsippet. Og for det andre; hvis kulturen skal bygges nedenfra, må oppgaver og penger overføres til fylkesleddene med utvidet ansvar.

Kreftsyk

Selv er Håkon Skoge kreftsyk, har vært gjennom en operasjon og er i sluttfasen med cellegiftbehandling, som han sier. Men han mener at erfaringer han har gjort i møtet med helsevesenet, har relevans også på andre felt.

«Fellesnevneren for mitt oppdagende, nære og tillitsfulle møte med leger, sykepleiere og andre helsefaglige ressurspersoner, og de eksistensielle møtene mellom kunstner/elev og produsent/elev, er den nære direktekontakten som gir livskvalitet, sier han.

En slik direktekontakt mener han også må være et hovedtrekk ved organiseringen av den kulturelle skolesekken.

- Selv er jeg sjukmeldt fram til november, sier Skoge. - Men for meg som fortsatt aktiv samfunnsborger med pågående kreftbehandling, og med støtte fra Turnéorganisasjonens styreleder Terje Røe, velger jeg å benytte meg av min ytringsfrihet, sier han om sin henvendelse til Skei Grande.

- For meg innebærer dette blant annet et berikende innhold og en personlig utvikling som menneske i livet med kreft. Samtidig sier det noe om unge menneskers og kunstneres rett til frie ytringer, mener han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00