Møtet holdes i auditorium 2 med inngang Holsetgata, 31, og klokka 13.00-14.00 lanseres boka «Kvinneblikk på atomkraft» ved forfatterne Åse Berg, Eva Fidjestøl og Edel Havin Beukes.
Etter pause med forfriskninger vises filmen «The Whistleblower» fra 2010 klokka 14.30 etterfulgt av samtale.
«The Whistleblower» er basert på en virkelig historie om trafficking og misbruk av kvinner på Balkan etter krigen i Bosnia på 90-tallet.
De ansvarlige viste seg å være medlemmer av de internasjonale hjelpestyrkene som skulle sikre gjenoppbygningen.
Dette ble avslørt av en politikvinne som mistet jobben da hun rapporterte til FN:
Filmen er blitt kalt «den sanne historien som avslørte en av de største skandaler i FNs historie.
«The Whistleblower» viser en brutal og fordekt virkelighet og avdekker alvorlige forbrytelser og reiser viktige spørsmål. Den viser også at dette ikke bare dreier seg om lokal kriminalitet, men om et globalt problem og et globalt ansvar.
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF), er den norske seksjonen av Women´s International League for Peace and Freedom (WILPF), startet 1915.
IKFF har som målsetting å samle kvinner med ulike politiske og ideologiske oppfatninger for å arbeide med, gjøre kjent, og bidra til å avskaffe politiske, sosiale, økonomiske og psykologiske årsaker til krig.
Dessuten arbeider IKFF for en konstruktiv fred i et økologisk bærekraftig samfunn, basert på alle folks behov, ikke på profitt og privilegier.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00