servering

Løten Nærstasjon er åpen mandag klokka 11.00-16.00, tirsdag-torsdag klokka 11.00-18.00 og under Pultost- og Akevittdagene fredag og lørdag klokka 10.00-21.00. Forglemmegei-kafé lørdag klokka 10.00-12.00. Smørbrød, småretter, kaker og is med mer.

Kafé Åkerbæret på Åkershagan i Ottestad er åpen tirsdag-fredag 11.00-18.00, lørdag 11.00-20.00 og søndag klokka 12.00-20.00. Hjemmebakt og hjemmelaget.

Kafé Torp i gamle Torp legesenter i Hamar er åpen hver dag klokka 11.00-16.00. Dagens suppe, rundstykker, kaker og kaffe. Sitteplasser inne og ute.

Budor Gjestegård er åpen mandager-torsdager klokka 12.00-18.00, fredager og lørdager klokka 12.00-20.00 og søndager klokka 12.00-18.00.

spill

Petanque spilles i Hamar Park tirsdager klokka 17.30 og torsdager klokka 11.00 i regi av Hamar Petanque Venner. Åpent for alle og kuler til utlån.

Bingo på Ådalsbruk Arbeidersamfund tirsdager og torsdager klokka 19.00. Også utebingo.

sport

Storhamartrimmen for godt voksne menn i gymsalen på Storhamar skole tirsdager klokka 20.00.

Idrettsmerkeprøver på Stange tirsdager klokka 18.00 i september måned. Sted: Idrettsplassen ved Stange ungdomsskole.

Hamar Shotokan karateklubb trening på Ajer ungdomsskole tirsdager klokka 17.30 nybegynner-gult belte, klokka 18.15 orange-lilla belte. Klokka 19.15 brunt-sort belte.

Løiten-boccia trener tirsdager klokka 18.00-21.00 gymsalen, Ådalsbruk skole.

Sykkeltrimmen med registrering og start på parkeringsplassen ved Vikingskipet tirsdag klokka 17.45-18.30 i regi av Hamar Sykkelgruppe. Valgfrie traseer.

Løiten Jeger- og fiskerforening har trening på leirduebanen på Løiten skytterbane tirsdager og torsdager klokka 18.00-21.00. Jegertrap, skeet og spotring.

Stange jeger- og fiskerforening har hagle- og rifletrening og skyting på Temmen skytebane tirsdager og torsdager klokka 18.00-21.00.

strikke-sykafé

Strikkekafé i Øvre Vang Samfunnshus hver tirsdag klokka 18.00-21.00.

tur

Avleggerne møtes ved Idrettsplassen tirsdag klokka 11.00. Tur i Ilsengskogen.

Buttkvennturen arrangeres av Brumunddal Helselag går til Rustadberget. Frammøte Buttekvern tirsdag klokka 10.00 for samkjøring. Ta gjerne med kaffe og litt å bite i.

Stavgang fra Vallset Bo- og Aktivitetssenter tirsdager klokka 10.30.

Stavgang Stange sør møtes på Mostu skole tirsdag klokka 11.00. Tur til Mari Sletli for å se på blomstene. Noen Stangedamer er invitert. Ikke ta med mat.

Lovisenberg vel har gågruppe fra den gamle Jokerbutikken på Hjellum tirsdager klokka 18.00 og torsdager klokka 10.30.

Tjukkasgjengen Brumunddal går tur fra Sveum, store parkeringsplass mandag-fredag klokka 12.00 og 18.00 utenom skoleferier. Åpent for alle.

«Turtraver´n» turorientering i regi av Hamar orienteringsklubb og Vang orienteringslag har poster ute i Furuberget, Imerslundmarka og Ilseng. Selges på Sport 1 Olrud, Sport 1 CC Stadion, G-Max på Maxi og HHT-butikken i Hamar

Turorientering på Sjusjøen i regi av Ringsaker ok og Lillehammer ok med poster på Natrudstillen, Sollifjell og Lunkefjell. Konvolutter med kart selges på Kiwi Næroset og Sjusjøen, Sport 1 Sjusjøen, Joker, Mesnali, Sjusjøen Hytteutleie, Nordseter.

«10 topper i Ringsaker», «10 topposter i Løten» og «10 steder i Stange» til 14. oktober. Turforslag. Turposthefter kan hentes i kommunens servicekontor, bibliotek og i HHT-butikken i Hamar.

«Skautraveren» i regi av Ringsaker orienteringsklubb har postene ute. Konvoluttene selges hos Sport 1 Olrud og Brumunddal, Intersport Moelv og Brumunddal og Kiwi Stavsjø og Næroset.

Løten orienteringslags turorientering har alle postene ute i Mosjømarka, Fallberget Nord og Budor. Selges hos VI-TO i Løten, Løten Nærstasjon, Budor Gjestegård og HHT-butikken i Hamar.

Tjukkasgjengen Solvang/Smeby/Børstad går fra Solvang skole mandag-torsdag klokka 19.00.

Tjukkasgjengen Chapter Hamar går fra pumpehuset på Koigen tirsdager og torsdager klokka 17.00. Tur på rundt 6 kilometer langs Mjøsa. Åpent for alle.

ungdom

Café Uno i Torggata i Hamar er åpen tirsdager og torsdager klokka 15.00-22.00 og lørdager klokka 12.00-16.00 og 19.00-24.00.

utstillinger

Kreftforeningens lokaler Turi Hauge har utstilling av malerier i Strandgata alle dager ut september. Åpningstider mandag til fredag klokka 09.00-15.00 og lørdag 10.00-14.00 til og med 28. oktober.

«ANNO 2018, norsk samtids kunsthåndverk inspirert av middelalderen» vises i aulatoppen på Domkirkeodden tirsdag-søndag klokka 11.00-17.00. Tekstil, metall og tre av 20 kunsthåndverkere.

Ingers atelier «Lyset» i gamle meieriet på Tangen er åpent tirsdager klokka 12.00-17.00 (og etter avtale). Utstilling og salg av bildekunst.

barn

Babysang i Nes kirke onsdag klokka 10.30 (1-8 måneder) og klokka 12.00 (8-20 måneder). Enkel bevertning»

Vang kirkes barnekor for 1. trinn og oppover øver i Vang kirke onsdag klokka 18.00. Ledere: Tone Østli og Nils Tore Enget. Åpent for nye.

Babysang i Storhamar kirke onsdag klokka 11.00 for 0–8 måneder og klokka 12.30 for 8–24 måneder. Servering av kaffe, te og skolebrød klokka 11.45. Ta gjerne med matpakke. Ingen påmelding.

Elins babysvømming på Romedal ungdomsskole onsdager klokka 15.55. Vanntilvenning og lek for babyer og småbarn.

Ankerløkken åpen barnehage i Frikirkens kjellerstue i Skolegata 23 i Hamar tirsdager og onsdager klokka 10.00-14.00. Pedagogisk tilbud til barn i førskolealder i følge med en voksen, som deltar i opplegget. Ingen påmelding eller nedre aldersgrense.

brukshåndverk

Keramikkhuset Veldreid, Grønnegata 55 med inngang fra Håkons gate, åpent onsdag og torsdag klokka 10.00-16.00 og ellers når skiltet henger ute. Egenprodusert keramikk.

Sølvjintene sølv og redesign i Grønnegata 55 med inngang fra Håkons gate er åpent onsdag og torsdag klokka 10.00-16.00. Egenproduserte smykker.

Salgsbua i Hamar i Bekkegata er åpen mandag, onsdag, torsdag og fredag klokka 11.00-15.00 og lørdag klokka 10.00-14.00.

bruktsalg

Bruktmarkedet «Litt av hvert» i Ottestad Frivilligsentral er åpent onsdager klokka 12.00-18.00 og første lørdag i måneden klokka 11.00-15.00.

dans

Bygdedanslaget i Hamar øver i aulaen på Børstad ungdomsskole onsdag klokka 18.30-20.00. Runddans (gammeldans), turdanser og bygdedanser. Instruktør: Inger Birgit Larsen. Musikk ved Marius Westling. Åpent for nye.

Hamar Seniordans på Ynglingen onsdager. Ta med kopp til kaffepausen. Øvet gruppe møter klokka 10.30, nybegynnere og litt øvet møter klokka 11.30. Registrering ved frammøte. Instruktørene Ella Rønningen, Berit Visnes og Marita Ramstad.

Buttekvern seniordans danser i musikkrommet på Brumunddal ungdomsskole mandager klokka 18.30-20.30 og onsdager klokka 18.00-20.30. Ta med noe til kaffen og innesko. Åpent for nye.

diverse

Løten Frivilligsentral onsdag siste vaffelkafé i Paviljongen på Helsetunet for sommeren klokka 11.00-13.00. Malergruppe i Stasjonsvegen 25 klokka 12.00.

Ottestad Frivilligsentral har kontor- og telefontid mandag-fredag klokka 10.00-14.00. Ulike tjenester og utleielokale. Turgruppe onsdag klokka 10.30. Lett tur i nærmiljøet. Servering etter turen.

Velferden Onsdag 5. september klokka . 10.00 Porselensmaling med Thanh.

Eldre

Forsvarets-Seniorforbund-Avd-Hamar har medlemsmøte på Ridehuset onsdag klokka 13.00 i kantina på Ridehuset. P.A. Volden fra Forsvarets Seniorforbund vil orientere om endringer innenfor pensjonsordningen

Postpensjonistene Hedmark har kaffetreff på La Perla onsdag klokka 12.00.

Forsvarets Seniorforbund avdeling Hamar har medlemsmøte i kantina på Ridehuset onsdag klokka 13.00. P.A. Volden fra Forsvarets Seniorforbund orienterer om endringer i pensjonsordningen.

Seniorsenteret Velferden i Hamar med inngang fra Wergelands gate har korøvelse onsdag klokka 10.45. Klokka 10.00 porselensmaling med Thanh.

Tangen og Espa pensjonistforening møte på menighetshuset onsdag klokka 17.00. Aktuelle saker: Påmelding til Eldredagen, orientering om møteplasser, ved Tove Dyresen og bingo mm. Sandmoen spiller.

foreninger

Hamar og omegn revmatikerforening onsdagstreffen i Grønneg. 55 Hamar klokka 11.00-14.00.

Romedal og Vallset Husflidslag har høstens første temamøte med strikkekafé på Egerom onsdag klokka 19.00. Ta med eget strikketøy og eventuelt uferdige objekter. Kaffe og utlodning.

NVIO Hamar og omegn har veterantreff for alle veteraner fra Intops på Pizzanini onsdag klokka 19.00.

Norges Fibromyalgi Forbund Hamar og omegn Lokallag møtes på velferden onsdag klokka 18.00. Tur til Koigen med kaffepause. Hvis dårlig vær, inne på Velferden.

Maleklubben for Hamar og omegn møtes i verksted 1 i Hamar kulturhus onsdag klokka 11.00-14.00. Verkstedet er åpent klokka 09.00-15.00. Aslaug Arnesveen er til stede hver tredje onsdag.

Anonyme Alkoholikere Elverum møtes i Hummeldalsvegen 1 hver onsdag klokka 19.00-20.30.

Anonyme Alkoholikere, Hamar møtes i Sagatunvegen 47 A onsdager og fredager klokka 19.30-21.00.

helse

Hørselshjelp på Stange med Hamar og omegn Hørselslag på Østgård Aktivitetssenter klokka 10.00 og Ottestad Bo- og Servicesenter fra klokka 12.30.

KlangRom – Gabriele Maria Niedermeier i 2. etasje over Kafé Torp i Strandvegen i Hamar har klangmeditasjon onsdag klokka 19.15-20.45. Avspenning til klang av cello og sangstemme.

Brumunddal Helselag har sittedans på Buttekverntunet eldresenter onsdag klokka 11.00. Åpent for alle. Kontaktperson: Harald Haugen.

Trim på Prestrudsenteret for godt voksne onsdager klokka 10.00. Samvær i kantina etterpå.

hyggetreff

Høgstdagskaffe i Vallset kirkestue onsdag klokka 11.00-13.00. Utlodning, husk gevinster. Ring Erik Norstad eller Jan Ove Solvang ved behov for skyss.

Onsdagstreff i Øvre Vang samfunnshus onsdag klokka 11.00-13.00. Mulighet for dans. Kaffe og utlodning.

konserter

Lewi Bergrud har konsert i galleri Fjellsol i Mengsholvegen på Stavsjø onsdag klokka 18.00. Jon Anders Narum (gitar) og Miriam Våga (kor). Dørene åpner klokka 17.30.

Øvre Vang sangkor har konsert i Utvandrerkirken på Norsk Utvandrermuseum på Åkershagan i Ottestad onsdag klokka 19.00 i regi av koret og Sons of Norway Hamar Lodge. Kaffe og kaker inne i museet etter konserten.

Orgelmeditasjon med lunsj i Hamar domkirke onsdag klokka 12.00 ved Trond Våge.

livssyn

Onsdagsmiddag på Misjonshuset. Hamar Holsetgt 3. onsdag klokka 17.00.

St. Torfinn kirke Rosenkransandakt onsdag klokka 17.30. Messe klokka 18.00.

Ringsaker pinsemenighet besøk av Isai fra Israel onsdag klokka 19.00.

Brumunddal Baptistkirke har bønnesamvær i kirken onsdag klokka 18.00. Bibelundervisning ved Alf Olav Kavli klokka 18.45.

Filadelfia, Hamar Formiddagstreff onsdag klokka 11.30 i Hamarkirken. Ole Kristian Sameien taler. Bevertning.

Frelsesarmeen Brumunddal blomsterfest onsdag klokka 11.00. Besøk av Bjørn Olav Grønbeck og Herman Wasa. Sang, andakt, bevertning og stor utlodning av blomster.

Vallset pinsemenighet har «Together» onsdag klokka 18.00. Opplegg for alle aldersgrupper. Avsluttes med felles kveldsmat.

«LevelUp» i Frelsesarmeen Hamar onsdag klokka 18-00-20.00 for 4.–9. klasse. Åpen kiosk med snop, popkorn, brus og pizza. Bordtennis, Playstation 4, VR og brettspill med mer.

NLM Hamarkirken har bønnemøte i Brukshuset onsdager klokka 18.30-19.30.

sang og musikk

Furnes kirkekor øver i Furnes kirke onsdager klokka 19.00-21.00. Åpent for nye.

Storhamar Blandede Kor øver i 2. etasje i Hamar kulturhus onsdager klokka 18.30. Åpent for nye.

Øvre Vang sangkor øver på klubbhuset, Fart i Fartvegen 344 i Vang onsdager klokka 19.00-21.30. Åpent for nye.

Koret Mitt øver i Metodistkirken i Hamar onsdager klokka 19.00.

Sanglaget øver på Prestrud skole onsdager klokka 18.15 til 21.00 Dirigent er Kristine Lundsbakken. Åpent for nye medlemmer.

servering

Frikirken i Hamar serverer studentmiddag i kirkestua onsdag klokka 16.30. Middag og fellesskap.

spill

Hamar Bridgeklubb starter klubbspillingen onsdag klokka 18.30 og spiller hver onsdag framover. Spillested Ajer ungdomsskole.

Terningkast7 har brettspillkveld i foajeen på Hamar Kulturhus onsdager klokka 16.00-22.00. Kortspill, brettspill og miniatyrspill. Åpent for alle.

sport

Gå-Joggen fra Stavsberg/Frøbergsvegen med start uten tid onsdag klokka 17.00 og med tid klokka 18.00. 2,0 og 4,0 kilometer. Arrangør: Eidsiva BIL. Åpent for alle.

By speedwaybane i Brumunddal er åpen for alle til å prøve speedway onsdag klokka 17.30-19.30. Mjøsa Speedwayklubb stiller med sykler og utstyr.

Onsdagsregatta i regi av Hamar seilforening onsdag klokka 18.00. Skippermøte klokka 17.30. Regattaen teller i klubbmesterskapet.

Trimkarusellen 2018 i regi av Nes Sportsklubb starter ved legesenteret i Tingnesvegen 720 onsdag klokka 17.30-18.30. Terreng og veg 5,0 kilometer.

Friskis&Svettis har saltrening på Høgskolen i Hamar onsdag klokka 16.00 og i Fagerlundhallen klokka 19.30. Familiesirkel med trening for barn 6–12 år sammen med en voksen på Høgskolen klokka 17.00.

By speedwaybane i Brumunddal er åpen for alle til å prøve speedway onsdager klokka 17.30-19.30 og lørdager klokka 11.00-14.00. Mjøsa Speedwayklubb stiller med sykler og utstyr.

Furnes Jeger- og Fiskerforening har hagleskyting på Kvemyra lørdager klokka 12.00-15.00 og onsdager klokka 17.00-20.00.

Jegerskyting på Kvemyra sentralskytebane onsdager klokka 10.00-12.00 og 18.00-20.00 og lørdager klokka 10.00-12.00.

strikke-sykafé

Strikkekafé på Fredheim i Åsvegen 108, Romedal onsdag klokka 18.30-21.30.

Veldre Bo og Aktivitetssenter strikkekafé onsdag klokka 11.00-13.30.

Strikkekafé i Storhamar kirke onsdag klokka 13.30. Servering av kaffe og te.

tur

HHT/Onsdagsgruppa har tur til Korpreiret i Løten med frammøte på parkeringen ved Obs på Olrud onsdag 10.00 for samkjøring. Eventuelt oppmøtemøte på Korperud kokka 10.40. Turleder: Anna T. Kozlowska. Åpent for alle.

Vallset kulturstier onsdag k lokka 18.00. Tur i Bjertingstadlunden opp til husmannsplassen Raskerud. Grilling og kulturinnslag. Servering. Noe bratt. Guide er Erik Norstad.

Kul på Tur: Onsdag er det tur fra bommen ved Baggevegen, ca. 500 m sør for Labussa i Mesnali, langs Skogsgullåra, innom Milorghytta, over Lorta til Sæterlia i Åsmarka. Ca 8 km. Ta med niste, godt fottøy og bli med på tur!

Oppmøte på Moelv Frivilligsentral, Garveriet klokka 10.00 eller ved startstedet klokka 10.45.

ungdom

Bading i Ankerskogen for ungdomsskoleelever i Hamar med oppmøte i resepsjonen onsdag klokka 15.00. Aktivitetsledere fra Frisklivssentralen.

utstillinger

Forsvarets-Seniorforbund-Avd-Hamar har medlemsmøte på Ridehuset onsdag klokka 13.00 i kantina på Ridehuset. P.A. Volden fra Forsvarets Seniorforbund vil orientere om endringer innenfor pensjonsordningen

Fotoutstillingen «Mju II» vises i Galleri Eirik Jeistad i Grønnegata 55 i Hamar med inngang fra Sverres gate mandag, onsdag og torsdag klokka 10.00-14.00 og søndag klokka 12.00-14.00. Inviterte fotografer viser bilder tatt med Olympus Mju II.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.