Mandag kveld kommer forsker og biolog Berit Swensen til Hamar bibliotek for å belyse hvordan sunn mat står i forhold til en sunn jord.
Ved konkrete eksempler fra egen forskning vil Swensen ta opp spørsmålet om sammenhengen mellom åkerjorda og produktenes kvalitet.
Det er Forbrukernettverket BIODYN som arrangerer, og foredraget er åpent for alle.
Hedmarken er i en særstilling når det gjelder forskjellige former for økologisk landbruk. Her kan kortreist mat komme ut til kundene, og de fleste matvarer tilbys.
Gårdene på sin side er avhengige av publikums interesse, og interessen for sunn mat er stadig voksende. Men er det egentlig mat det vi spiser?
Det siste årets debatt om de økologiske dyrkningsmetodene i landbruket kan sammenlignes med debatten om hvorvidt den globale klimaforstyrrelsen er reell eller ikke.
Det finnes vitenskapelig dokumentasjon på området og ifølge arrangøren er det lov å tenke selv.
Berit Swensen vil også presentere sin bok «Et levende mangfold», en bok om biodynamisk jord- og hagebruk som både gir innføring i og dokumenterer den biodynamiske dyrkningsmetoden.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00