Arrangementet på Høgskolen foregår i store auditorium klokka 13.00-14.30. Likestillingssenteret i Hedmark har utstilling i foajeen.
Leder i sanitetsforeningen, Anne-Birgit Rustad, ønsker velkommen og informerer om Katti-prosjektet før stortingsrepresentant Karin Andersen tar for seg temaet «Verden og vi - likestilling, likeverd og demokrati». Sopran Marthe Werring Holmern og Elisabeth Lundeby (flygel) foredrar «Stemmerettsromanser med glimt i øyet».
Anne-Birgit Rustad snakker så om betydningen av å satse på kvinnehelse, mens forfatter Philo Ikonya fra Kenya har «Bruk din stemme» som tema.
Inger Else Hulleman tar for seg Frederikke Waalers Hamar-sang, som innøves med Hulleman som forsanger og Elisabeth Lundeby ved flygelet.
Det blir en kort pause med oppstilling for avmarsj til Sagatun anført av et Stemmerettskorps med kvinner fra Hedmarken.
Arrangementet på Sagatun begynner klokka 15.00. «Katti», alias Ingrid Morken, holder tale, og det blir avduking av Katti Anker Møller-skulpturen ved Gro Wergeland med fanfare av og med elever fra Prestrud barneskole, mens kunstner Birthe Marie Løveid forteller om statuen og kvinneperspektivet.
Vert for Katti-statuen, Erik Jacobsen, trekker så trådene til Sagatun folkehøyskoles historie, og det blir sang ved Tone Østli og hilsen fra ordfører Morten Aspeli.
Hamar-sangen synges som allsang akkompagnert av Stemmerettskvinnekorpset med forsanger Tone Østli.
Dagen avsluttes med hagefest og servering i Sagatun Brukerstyrt senter.
Begge arrangementene er åpne for alle, og det oppfordres til å trekke i finstasen, gjerne nasjonaldrakt.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00