Ringsaker lokallag i Hørselshemmedes Landsforbund holder medlemsmøte onsdag klokka 18.00 i kantina, kommunens administrasjonsbygg, Brumunddal. Skrivetolk Linda Stadshaug informerer om skrivetolktjenesten for sterkt tunghørte og hvem som kan få dette tilbudet. Både skrivetolk og teleslynge er selvsagt ordnet til møtet. Likemenn for høreapparatbrukere bistår med hjelp, råd og veiledning. Ta gjerne med en liten gevinst.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00