Prest Helge Hognestad inviterer til sinnsro i Storhamar kirke søndag klokka 18.00. Fokus denne gang vil være påskefortellingen om: Jesus som sto opp fra de døde og hva slags virkelighet dreier det seg om? Har alle en udødelig sjel? Det blir musikk, dikt, lystenning og bønn.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00