barn

Ankerløkken åpen barnehage tirsdager og onsdager klokka 10.00-13.00 i Frikirkens kjellerstue, Skolegata 23, Hamar. Pedagogisk tilbud for barn i følge med en voksen. Ingen nedre aldersgrense.

Åpen barnehage i Familiens Hus i Moelv tirsdag og torsdag klokka 09.00-13.00 og Nes tirsdag klokka 10.00-14.00.

brukshåndverk

Stuttedrag landhandel i Romedal er åpen tirsdager og onsdager klokka 10.00-16.00, torsdager klokka 14.00-20.00 og lørdager klokka 10.00-16.00. Brukshåndverk, gaver, interiør og klær. Kaffeservering. Fra Uthuskrysset mot Vallset 700 meter. Skiltet.

AO-tjenesten i Ringsaker har Snella butikkutsalg i Brumunddal åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09.00-15.00. Keramikk, vev, tekstil, strikking, utemøbler og ved.

Tine-keramikk i Gammelgata 22 i Brumunddal er åpen tirsdag-fredag klokka 10.00-16.00 og lørdag klokka 11.00-14.00. Keramikk og glass.

Butikken ElleMelle på Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter er åpen mandag klokka 09.00-15.00, tirsdag klokka 09.00-14.00 og onsdag og fredag klokka 09.00-15.00. Tre-, vev- og strikkeprodukter.

dans

Seniordans på Høyvang tirsdager klokka 11.00-13.00 i regi av Vang Pensjonistforening.

Hamar internasjonale folkedansklubb har kurs i romdanser fra Makedonia, Serbia, Kosovo, Bulgaria og Tyrkia i nybygget på Steinerskolen i Ottestad tirsdag klokka 18.00-21.30. Gjesteinstruktør: Sani Rifati fra Kosovo. Åpent for nye.

Seniordans i Seniorsenteret Velferden i Hamar tirsdager klokka 14.00-16.00.

Hamar Salsaklubb har langkurs i cubansk salsa i Dansekrokens lokaler i Nydal for videregående nivå 3 tirsdag klokka 18.00-19.00. Salsa Solo for alle klokka 19.10- 20.10. Salsa nivå 4 klokka 20.15- 21.15. Instruktør: Juan Carlos Ortega.

Buttekvern Seniordans danser på Buttekverntunet Eldresenter tirsdag klokka 18.00. Åpent for nye.

diverse

Nærmiljøsentralen i Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager klokka 10.00-14.00.

Løten Frivilligsentral- Gågruppa «Ut på tur» tirsdager klokka 12.00, med eller uten staver, rullator eller rullestol. Kaffekos etter turen.

Moelv Frivilligsentral-Tirsdagstreff klokka 10.30-12.30. Kaffe, vafler og aviser. Orienteringsmøte klokka 18.00 om Frivilligsentralen. Det blir også årsmøte, regnskap og serververing.

Ottestad Frivilligsentral er åpen hverdager klokka 10.00-14.00.

eldre

Pensjonisttreff sammen med beboere på Ottestad Bo- og servicesenter tirsdag klokka 10.30. Ragnhild underholder. Liten bingo. Fint med en liten gevinst.

Hyggetreff for eldre i klubbhusetved Åsbygda skole tirsdag klokka 11.00 i regi av Diakonutvalget i Romedal menighet. Variert program. Servering, opplesning, andakt og utlodning.

Ottestad Idrettslags eldre har tirsdagstreff i Bryggerhuset på Kjonerud tirsdag klokka 11.00.

Seniorsenteret Velferden, Hamar har bildevevkurs for øvete tirsdag klokka 10.00. Lunsj klokka 11.00. Konsert med viser av eldre årgang ved Leif Inge Thormodsæter i regi av Folkeakademiet. Linedance, seniordans og tradisjonsdans for øvete og nybegynnere klokka 14.00.

Trim og trivsel for pensjonister på Ilseng samfunnshus tirsdag klokka 11.00.

Buttekverntunet Eldresenter i Brumunddal har åpen kafé mandag-fredag klokka 10.00-15.00. Treskjæring, bridge og knivmaking tirsdag. Strikkekafé i oddeltallsuker.

Østgård Aktivitetssenter i Stange har åpen kafé mandag-fredag klokka 10.00-14.00. Bridge onsdager. Strikkeglede torsdager fra klokka 11.00.

film

Filmkveld i Ringsaker bibliotek i Brumunddal tirsdag klokka 19.00. «Postkorteventyret Foto Normann». Filmskaper Tor Melgalvis forteller om arbeidet med Foto Normann-dokumentaren og viser filmen.

foreninger

Hamar Husflidslag møtes i Kirkegata 12, 2. etasje tirsdag klokka 18.00-21.00. Lage påskepynt og strikkekafé.

Hamar dialekt- og mållag har nynorskkafé på Tante Gerda kafé tirsdag klokka 16.00-17.00.

Hamar Sanitetsforening har medlemsmøte i Sangenhagen tirsdag klokka 18.30. Bevertning og utlodning.

HIL Tirsdagsklubben møtes i HIL-Huset i Ankerskogen tirsdag klokka 11.00. Tidligere rektor ved Høgskolen i Hedmark Arne Amlien: «Islam».

ADHD Norge Hedmark har åpent kontor på Sagatun Brukerstyrt senter i Hamar tirsdager klokka 12.00-15.30. ADHD-treff i partallsuker.

Hamar Al-Anon møtes på Arbeideren i Grønnegata 51, 2. etasje med inngang Håkons gate tirsdager klokka 19.00. Fellesskap for slektninger og venner av alkoholikere. Åpent møte første tirsdag i måneden.

Nordre Ringsaker Husflidslag har Møllerstua åpen tirsdager klokka 10.00-14.00.

helse

Livsstilskurs oppstart på Bellevue Bed & Breakfast tirsdag klokka 10.00 og onsdag klokka 18.30.

Etikk-Kafé i kantina i Stange rådhus tirsdag klokka 17.30-19.00 i regi av Stange kommune og hamarregionen demensforening. Tema: «Hva er god demensomsorg»? Ole Gudmund Karlsen og Frøydis Haraldsen: «Å leve med demens». Underholdning ved Ole Gudmund Karlsen og Knut Vake. Åpent for alle.

Go-slow-Training & Meditasjonsdans i Dansekroken Nydal tirsdager henholdsvis klokka 18.15 og 19.15. Medisinsk trening til bedre helse, bedre pust og større sinnsro. Kontaktperson Turi Tønsager.

LHL Hamar, LHL Ringsaker og LHL Stange har likemannstjeneste hver tirsdag klokka 17.00-19.00 i dagligstua/spiserommet på medisinsk avdeling H2 i 3. etasje ved Sykehuset Innlandet Hamar. For hjerte- og lungesyke og pårørende.

LHL Senteret for hjerte- og lungesyke og pårørende i Grønnegata 55 i Hamar er åpent tirsdager og torsdager klokka 10.00-13.00. Inngang fra Sverres gate. Sløyd, håndarbeid og sosialt fellesskap. Kontaktperson: Arve Sandbakken.

hyggetreff

Frelsesarmeen Hamar har åpen kafé i Sunnivahuset tirsdag klokka 11.00-14.00. Vafler, kaffe og quiz.

Tirsdagstreff på Midttun på Sund, Helgøya med vaffellag tirsdag klokka 11.00-13.00 i regi Nes Røde Kors Omsorg. Åpent for alle.

kor

Hamar damekor øver i Hamar kulturhus tirsdager klokka 19.00-21.30. Åpent for nye.

kurs

Minipicasso kunst- og kulturskole i Sagatunvegen 48 i Hamar har kurs for nybegynnere og viderekomne tirsdag klokka 17.00-18.30. Viderekomne voksne klokka 19.30-21.15.

Tegne/malekvelder med Jon Olav Helle i Gåsbuvegen 821 tirsdager klokka 18.30. Delta når det passer. Individuell oppfølging. Fritt valg av teknikk og motiver under veiledning.

livssyn

Hamar Baptistmenighet har husgruppe tirsdag klokka 18.00. Misjonskveld i kirken klokka 18.00.

Filadelfia Hamar har drop in morgenbønn tirsdag klokka 07.00-11.00. Bønnens time klokka 18.30.

Ringsaker Pinsemenighet Brumunddal har bønn onsdag klokka 18.00 og sang- og vitnemøte klokka 19.00.

Ringsaker Pinsemenighet Brumunddal har møte i Søsterringen tirsdag klokka 11.00.

Morgenbønn i Hamar domkirke med nattverd tirsdag klokka 08.30 ved Moss og våge.

Frikirken i Hamar har «» i kirkekjelleren tirsdag klokka 19.00.

Frelsesarmeen Brumunddal har vaffelcafé tirsdag klokka 11.00.

Vallset Pinsemenighet Åsvang har «Bibel og bønn» tirsdag klokka 19.00.

Granlien Evangeliesenter har husmøte hver tirsdag klokka 19.00. Sang og vitnesbyrd. Bevertning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00