barn

Gymlek for barn 2–5 år med foresatte på Ingeberg skole tirsdag klokka 17.00 i regi av Hamar IL Turn og kirkene i Hamar/Vang. Fokus på aktivisering av barn og foreldre på Ormseter og i nærområdet. For informasjon og påmelding, kontakt diakon Siv Leirvik-Engevik.

Ankerløkken åpen barnehage i Frikirkens kjellerstue i Skolegata 23 i Hamar tirsdager og onsdager klokka 10.00-14.00. Pedagogisk tilbud til barn i førskolealder i følge med en voksen som deltar. Ingen påmelding eller nedre aldersgrense.

Åpen barnehage i Familiens Hus på Nes tirsdager klokka 10.00-14.00 og i Moelv mandager, tirsdager, torsdager og fredager klokka 09.00-13.00.

brukshåndverk

Olsruds Lille ved Hamar Arbeid & Aktivitet i Olsrudvegen 70 på Ridabu er åpen mandag-fredag klokka 09.00-15.00.

Butikken ElleMelle på Åkershagan Opplærings- og aktivitetssenter i Søster Borghildsveg 20 i Ottestad er åpen mandag klokka 09.00-15.00, tirsdag klokka 09.00-14.00, onsdag klokka 09.00-15.00 og torsdag og fredag klokka 09.00-12.00.

AO-tjenesten i Ringsaker har Snella butikkutsalg i Brumunddal åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09.00-15.00.

Tine-keramikk i Gammelgata 22 i Brumunddal er åpent tirsdag-fredag klokka 10.00-16.00 og lørdag klokka 11.00-14.00.

bruktsalg

Loppemarked/bruktsalg i Kvennvegen 14A på Ridabu hver dag klokka 12.00-19.00.

Føniks Gjenbruksbutikk i Grønnegata 32 er åpen mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokka 10.00-15.00.

Vinyl & Kaffe med inngang fra Vangsvegen i Hamar er åpen tirsdag og torsdag klokka 12.00-19.00 og lørdag klokka 11.00-16.00.

Skattekammeret gjenbruksbutikk på Løiten Brænderi åpen mandag-lørdag klokka 11.00-18.00 og søndag klokka 12.00-18.00.

NMS Gjenbruk i Gammelgata 27 Brumunddal er åpent tirsdag-fredag klokka 12.00-17.00 og lørdag klokka 11.00-15.00. Kaffeservering. Inntaksstopp på bøker.

Grethes Brukthandel i Gudahlsgården i Brugata 6 i Brumunddal er åpen mandag-fredag klokka 10.00-16.00 og lørdag klokka 10.00-14.00.

dans

Seniordans på Høyvang tirsdager klokka 11.00-13.30.

Hamar internasjonale folkedansklubb danser i Nysalen på Steinerskolen i Ottestad tirsdager klokka 18.30-21.00. Ta med innesko og belte. Kontaktperson: Gjertrud Høverstad.

Ringsaker Danseklubb i Dansekroken i Nydal har magedans barnekurs tirsdag klokka 17.00. Folkeswing nybegynner og øvet og BaBoom klokka 18.00. Linedance lett øvet klokka 19.15 og nybegynner 2015. Folkeswing lett øvet og videregående klokka 19.45.

diverse

«GPS for endringsledelse» – frokostmøte med enkel servering i biblioteket i Brumunddal tirsdag klokka 08.30-10.00 i regi av biblioteket og nærings- og HR-avdelingen i Ringsaker kommune. Tema: «Hvordan lede i en verden i forandring?» ved Randi Kveine og Monika L. Eknes.

Hamar Frivilligsentral har telefontid mandag-torsdag klokka 10.00-15.00 og fredag klokka 10.00-13.00.

Ottestad Frivilligsentral er åpen mandag-fredag klokka 10.00-14.00.

Nærmiljøsentralen i Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager klokka 10.00-14.00.

Løten Frivilligsentral i Bøndernes Hus har kontortid mandag-torsdag klokka 09.00-14.00 og fredag klokka 09.00-12.00. Gågruppa «Ut på tur» tirsdager klokka 12.00. Kaffe.

Brumunddal Frivilligsentral i Sjurstuvegen 2 B har kontortid mandag-onsdag klokka 10.00-15.00 og torsdag og fredag klokka 10.00-14.00.

Moelv Frivilligsentral har kontortid mandag-fredag klokka 10.00-14.00. Åpen kafé.

Elverum Frivilligsentral har trim i aulaen i Kommunehuset Folkvang tirsdag klokka 11.00. Hobbyklubb klokka 12.00. Leksehjelp på Elverum Læringssenter klokka 13.15.

Fokhol Gård i Stange har selvbetjent utsalg av økologiske grønnsaker hver dag klokka 09.00-18.00.

Fredheim Gårdsutsalg i Gillundvegen 25 i Stange Vestbygd er åpent tirsdag og fredag klokka 12.00-17.00, torsdag klokka 12.00-18.00 og lørdag klokka 10.00-15.00.

dugnad

Høstdugnad på Furnes kirkegård tirsdag klokka 16.30. Ta med rive.

dyr

Hamar og omegn Hundeklubb har miljøtrening på Vikingskipet tirsdager klokka 18.30.

eldre

Seniorsenteret Velferden Hamar har bildevev tirsdag klokka 10.00. Hyggetreff klokka 11.00. Else Elvenes og Rolf Kjerkol underholder med sang og musikk. Ta gjerne med en gevinst til lotteriet. Seniordans nybegynner og litt øvet klokka 18.00. Åpent for nye.

Pensjonisthjelpen i Hamar Frivilligsentral mandag-fredag klokka 10.00-13.00. Praktisk hjelp til eldre og uføre.

Tirsdagstreff sammen med beboere på Ottestad Bo- og servicesenter tirsdag klokka 11.00. Ivar Sållman underholder. Liten bingo. Fint med liten gevinst.

Trim og trivsel i regi Ilseng pensjonistforening på Ilseng samfunnshus tirsdag klokka 11.00. Kafeen er åpen for alle fra klokka 11.00.

Konsert med Nina Steen-Hansen og Per Strand på Brumunddal Bo- og aktivitetssenter, demensavdelingen tirsdag klokka 11.00 og i kantina klokka 12.15 i regi av den kulturelle spaserstokken.

Buttekverntunet eldresenter i Brumunddal har åpen kafé mandag-fredag klokka 10.00-15.00. Bridge tirsdager. Brumunddal Helselag har treskjæring tirsdager klokka 09.30. Strikkekafé/kurs klokka 10.00. Knivkurs klokka 17.30.

Østgård Aktivitetssenter i Stange har åpen kafé mandag-fredag klokka 10.00-14.00. Bridge onsdager. 

Steinvik Eldreklubb har medlemsmøte på Steinvik Samfunnshus tirsdag klokka 17.00. Info om velferdsteknologi. Pilkast og luftgeværskyting

foreninger

Hamar og Omegn Astronomiforening møtes på Hamar katedralskole tirsdag klokka 19.00-22.30. Praktisk astronomi for nybegynnere med observasjon. Åpent for alle.

Hamar Husflidslag møtes i Ringgata 178 1. etasje tirsdag klokka 18.00-21.00. Tema: Makramé og Juleforberedelser. Utlodning.

HIL-Tirsdagsklubben møtes i HIL-Huset i Ankerskogen tirsdag klokka 11.00. Riita Helgestad: «Finland 100 år».

Hamar Al-Anon møtes i Frelsesarmeen Hamar i Grønnegata 142 tirsdager klokka 19.00. Pårørendegruppe for slektninger og venner av alkoholikere. 

Nordre Ringsaker Husflidslag har Møllerstua åpen hver tirsdag klokka 10.00-14.00.

helse

LHL Hamar, LHL Ringsaker og LHL Stange har likemannstjeneste hver tirsdag klokka 16.00-18.00 i dagligstua på medisinsk avdeling H2 i 3. etasje ved Sykehuset Innlandet. For hjerte- og lungesyke og pårørende.

LHL-Senteret for hjerte- og lungesyke og pårørende i Grønnegata 55 i Hamar er åpent tirsdager og torsdager klokka 09.00-13.00. Inngang fra Sverres gate. Sløyd, håndarbeid og fellesskap. 

Sagatun Brukerstyrt Senter i Hamar er åpent mandag-fredag klokka 08.00-15.30. Åpen kafé mandag-torsdag klokka 11.30-13.00. Trening på Espern onsdager. 

Ettervern for alkohol/rusmisbrukere i Sagatunveien 47 A i Hamar hver tirsdag klokka 19.00–20.30. 

Groove og Yin Yoga i gymsalen på Åkershagan tirsdag klokka 17.45. Kontaktperson: Åse M. Nordahl

Stangehjelpa Aktivitetshus Meierigården er åpent mandag-fredag klokka 09.00-15.00. Sykkelverksted mandag, onsdag og torsdag klokka 12.00-15.00. 

hyggetreff

Damegruppa Treffpunkt møtes i Hamar Frivilligsentral tirsdag klokka 11.00-14.00. Aktiviteter og samvær.

Formiddagskaffe på Vårtun i Vangsåsen tirsdag klokka 11.00-14.00. Erolds underholder. bevertning og utlodning. Åpent for alle.

Frelsesarmeen Brumunddal har vaffelcafé tirsdag klokka 11.00-13.00.

Tirsdagstreff på Midttun på Sund på Helgøya med vaffellag tirsdag klokka 11.00-13.00 i regi Nes Røde Kors Omsorg. Åpent for alle.

kurs

Minipicasso kunst- og kulturskole på Seaside i Hamar har tegne- og malekurs for barn 11 og 12 år tirsdager klokka 17.15. Kurs for ungdom klokka 19.15.

Tegne- og malekveld med Jon Olav Helle i Gåsbuvegen 821 på Ingeberg, tirsdager klokka 18.30-21.30. Individuell oppfølging. Fritt valg av teknikk og motiver under veiledning.

livssyn

Morgenbønn med nattverd i Hamar domkirke tirsdag klokka 08.30 ved Zani og Våge.

Andakt på Kåtorp tirsdag klokka 13.30 ved Shanka.

Andakt på Prestrudsenteret tirsdag klokka 11.15 og på Kløverenga klokka 12.00 ved Engdal og Elliott.

Frelsesarmeen Hamar har formiddagstreff tirsdag klokka 11.30. Sang, musikk, andakt og fellesskap.

Felleskirkelig bønn og lovsangsamling i Livets Senter Hamar tirsdag klokka 19.00-21.00 i regi av Sammen for Hamar. Lovsang, bønn og forbønn.

Frikirken i Hamar deltar på felleskirkelig bønn og lovsang i Livets Senter tirsdag klokka 19.00.

Filadelfia Hamar har drop in morgenbønn tirsdag klokka 08.30-11.00. Bønnens time klokka 19.30.

Vallset pinsemenighet har menighetsmøte tirsdag klokka 19.00.

Pinsemenigheten Arken Løten har bønnemøte tirsdag klokka 19.00.

sang og musikk

Hamar Damekor øver i Hamar Kulturhus tirsdager klokka 19.00-21.30. Åpent for nye.

Vang Musikkforening øver på Disen tirsdager klokka 18.30. Dirigent: Trond Eklund Johansen. Åpent for nye.

Glade amatører spiller sammen hos Ursula Wagner i Tangenvegen 914 (fylkesveg 222 fra Stange mot Tangen) tirsdag klokka 18.30-21.00. Kun strykere. Åpent for nye.

Løiten Musikforening øver i Løten kino tirsdager klokka 19.30.

Brumundkoret øver i Veldre kirke tirsdager klokka 19.00-21.30. Åpent for nye.

Furnes og Veldre Musikkforening øver på Furnes ungdomsskole tirsdager klokka 18.30. Åpent for nye.

servering

Løten Nærstasjon er åpen mandag klokka 11.00-16.00, tirsdag-fredag klokka 11.00-18.00 og lørdag klokka 11.00-16.00. 

spill

Romedal Bridgeklubb spiller på Ilseng samfunnshus tirsdager klokka 18.00.

Løiten boccia trener på Møteplassen i Bergsvegen tirsdager klokka 18.00-21.00. Egner seg også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bingo på Ådalsbruk Arbeidersamfund tirsdag og torsdag klokka 19.00.

sport

Friskis&Svettis har stasjonstrening på Storhamar videregående skole tirsdag klokka 19.00.

Storhamartrimmen for godt voksne menn i gymsalen på Storhamar skole tirsdager klokka 20.00.

HIL-Pistolgruppa trener i Ankerskogen tirsdag klokka 18.00. Atkomst kun klokka 18.00 og 19.00.

Hamar Shotokan Karateklubb har trening for nybegynnere-oransje belte på Greveløkka tirsdager klokka 18.00-19.00. Grønt-svart belte klokka 19.00-20.00. Brunt og svart belte klokka 20.00-21.00.

Ajer innebandyklubb har trening for 4-7-åringer på Storhamar barneskole tirsdager klokka 17.00. 8-10-åringer klokka 18.00. 11-14-åringer klokka 19.00.

Hamar Taekwondoklubb har trening på Espern for barn 6 og 7 år tirsdager klokka 17.00 og 8–12 år, gult belte med grønn stripe-poom klokka 18.00.

Stavgang fra Vallset Bo- og Servicesenter tirsdager klokka 10.30. Åpent for alle.

Stavgang fra Tangen Menighetshus tirsdag klokka 11.00. Ta med niste. Åpent for nye.

Løiten leirduebane er åpen tirsdager og torsdager klokka 18.00-21.00. Tre sportingbaner, to trapbaner og en OL-trapbane. Åpen kiosk.

strikke-sykafé

Strikkekafé i Øvre Vang Samfunnshus hver tirsdag klokka 18.00-21.00.

Stange husflidslag har strikkekafé på Sole tirsdag klokka 18.30-21.00. Ta med strikketøy. Kaffespleis. Åpent for alle.

Stuttedrag Landhandel i Sørbygdavegen 31 i Stange har strikkekafé tirsdag klokka 11.30.

tur

Tjukkasgjengen Solvang/Smeby/Børstad går fra Solvang skole mandag-torsdag klokka 19.00.

Tjukkasgjengen Chapter Hamar går fra pumpehuset på Koigen tirsdager og torsdager klokka 18.00. Tur på rundt 6 kilometer langs Mjøsa. Åpent for alle.

Avleggerne møtes på Torp tirsdag klokka 11.00.

Lovisenberg vel har gågruppe fra den gamle Jokerbutikken på Hjellum tirsdager klokka 18.00 og torsdager klokka 10.30.

«Ut på tur» fra Tallholen tirsdag klokka 10.30 i regi av Nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset. Kaffe og vafler.

Butt`kvenn-turen i regi av Brumunddal Helselag går langs den nye stien langs elva ned til Mjøsa med oppmøte på Buttekverntunet tirsdag klokka 10.00. Ta gjerne med kaffe og litt å bite i.

Tjukkasgjengen Brumunddal går tur fra Sveum, store parkeringsplass mandag-fredag klokka 12.00 og 18.00. Åpent for alle.

ungdom

Bading i Ankerskogen for ungdomsskoleelever i Hamar i regi av Frisklivssentralen tirsdager. Oppmøte resepsjonen i Ankerskogen klokka 14.45. 

Café Uno i Torggata i Hamar er åpen tirsdager og torsdager klokka 15.00-22.00 og lørdager klokka 12.00-16.00 og 19.00-24.00.

utstillinger

Hamar Sagbladfabrikk har utstilling med Nico Widerberg (skulptur, olje og grafikk) og permanent utstilling med bildekunst av Nicolai Astrup-Geelmuyden tirsdag-fredag klokka 12.00-17.00, lørdag klokka 12.00-16.00 og søndager klokka 12.00-17.00.

GalleriSense (Rammer & Dekor) i Bekkegata i Hamar viser bildekunst av kjente kunstnere tirsdag, onsdag og fredag klokka 10.00-16.00, torsdag klokka 10.00-17.00 og lørdag klokka 10.00-14.00.

Galleri EKG på Stortorget i Hamar viser landskapsmalerier av Anne Kristin Hagesæther, Christopher Rådlund, Geir Brohjem, Kåre Nordvik, Tina Tobiassen, Terje Finnsen og Kjetil Haug. Åpent tirsdag, onsdag og fredag klokka 11.00-17.00, torsdag klokka 11.00-19.00, lørdag klokka 11.00-16.00 og søndag klokka 12.00-15.00.

Tante Gerdas kafégalleri i Hamar viser landskapsmalerier av Petter Holm Normann hver dag klokka 10.00-17.00.

Wenche Hals Jacobsen viser akvarellutstillingen «Indre og ytre landskap» i Kreftforeningen i Strandgata i Hamar hverdager fra klokka 09.00-15.00 og lørdager 11.00-15.00. 

«Doktor Proktor og hans sensasjonelle samling av dyr du skulle ønske ikke fantes» vises i Galleri Hamar kulturhus mandag-torsdag klokka 10.00-19.00, fredag klokka 10.00-16.00 og lørdag klokka 11.00-15.00.

Ingers atelier «Lyset» i gamle meieriet på Tangen er åpent tirsdager klokka 12.00-17.00 (og etter avtale). Utstilling og salg av bildekunst.

«Viva Basket» – en utstilling med flettverk fra Polen og Norge vises på Norsk Skogmuseum i Elverum hver dag klokka 10.00-16.00.

«Kongens nei» vises på Glomdalsmuseet i Elverum hver dag klokka 10.00-16.00. Tekst, historiske foto, video, gjenstander og rekvisitter. 

barn

Royal Rangers møtes på Hedmarktoppen onsdag klokka 18.00.

Ivrig barneklubb møtes i vang kirkestue onsdag klokka 17.30-19.00. For gutter og jenter 2.–7. trinn. Hobbyaktiviteter, matlaging, lek og spill og kort samling med bibelfortelling.

Barnekoret Filiokus øver i korsalen i Hamar kulturhus hver onsdag klokka 17.15-18.45.

Babysang i Storhamar kirke for 8–8 måneder onsdag klokka 11.00 og for 8 måneder-2 år klokka 12.30. Felles lunsj klokka 11.45.

Vang kirkes barnekor øver i Vang kirkestue onsdag klokka 17.30-18.15. For barn fra 1. trinn og oppover. Leder: Tone Østli. Kantor Nils Tore Enget (piano).

5. Hamar speidergruppe møtes på Ynglingen onsdag klokka 18.00-19.30. Kontaktperson: Camilla Bjerkeli.

Trilletur fra Naturens hus i Aluvegen 42 i Hamar onsdager klokka 11.00 i regi av HHT/barnas Turlag. Ingen påmelding. Kontaktperson: Charlotte Wahlquist Christiansen.

Elins babysvømming på Åkershagan onsdager klokka 15.55. Vanntilvenning og lek for babyer og småbarn.

Babysang i Nes kirke onsdag klokka 10.30 for 1–9 måneder og klokka 12.00 for 9–20 måneder. Sang, lek og enkel bevertning.

dans

Bygdedanslaget i Hamar øver i aulaen på Børstad ungdomsskole onsdag klokka 18.30-21.00. Runddans (gammeldans), turdanser og bygdedanser. Instruktør: Inger Birgit Larsen. Musikk ved Spellmannslaget Leik. 

Kom og Dans Hedmarken har grunnkurs swing på Prestrud klubbhus onsdag klokka 18.00 og start videregående klokka 19.30. 

Dans og Moro har linedancekurs på Ajer ungdomsskole med nybegynnerkurs onsdag klokka 17.30-18.50, lett øvet kurs klokka 19.00-20.00 og øvet kurs klokka 20.10-21.10. 

Hamar Seniordans danser på Ynglingen i Hamar onsdager klokka 11.00. Påmelding ved frammøte. Kaffeservering.

Buttekvern Seniordans danser i musikkrommet på Brumunddal ungdomsskole onsdag klokka 17.30-19.30 og klokka 20.00-22.00. 

Trimdans på Fossheim på Åsta Øst onsdag klokka 19.00. Rendalsgjengen spiller. Lag 3 jobber.

diverse

Statsarkivet i Hamar har slektsverksted onsdager klokka 11.00-19.00. Hjelp til å komme i gang eller komme videre med veiledere fra slekts- og historielag. Åpen lesesal.

Stiftelsen Grobunn Ilseng har åpen butikk onsdag klokka 10.00-15.00, torsdag og fredag klokka 10.00-17.00 og lørdag klokka 11.00-15.00.  Alt økologisk, noe biodynamisk. 

eldre

Karoline Amb underholder i kantina på Finsalsenteret onsdag klokka 11.30.

Allsang på Løten Helsetun onsdag klokka 11.00 i regi av Venne- og pårørendeforeningen. Musikk ved Sverre Sandmoen og Oddbjørn Grinden. Salg av kaffe og kaker i kantina.

Nes pensjonistforening har medlemsmøte og feiring av eldredagen i Tingnes Spiseri onsdag klokka 17.00. Husk gevinst.

Furnes Pensjonistforening har møte på Kvarstad onsdag klokka 11.00. besøk av Bjørn Spillemann og Anders Prest. bevertning og utlodning.

foreninger

Hamar og omland Parkinsonforening har Høsttreff på Ottestad menighetssenter Kjonerud onsdag klokka 18.00. Par i hjerter underholder. Likepersoner informerer om parkinsonsykdom og parkinsonisme. Servering og utlodning.

Maleklubben for Hamar og omegn møtes i verksted 1 i Hamar kulturhus onsdag klokka 11.00-14.00. Verkstedet er åpent klokka 09.00-15.00. 

Anonyme Overspisere har møte i Kreftforeningen i Strandgata 65 i Hamar onsdag klokka 20.00-21.30.

Anonyme Alkoholikere, Hamar møtes i Sagatunvegen 47 A onsdager og fredager klokka 19.30-21.00.

Anonyme Alkoholikere Elverum møtes i Hummeldalsvegen 1 hver onsdag klokka 19.00-20.30. 

helse

Trim på Prestrudsenteret for godt voksne onsdager klokka 10.00. Samvær i kantinen i etterkant.

Hørselshjelp på Stange med Hamar og omegn Hørselslag på Østgård Aktivitetssenter onsdag fra klokka 10.00 og på Stange sykehjem klokka 12.30.

hyggetreff

Hamar og omegn revmatikerforening har onsdagstreffen i Grønnegata 55 i Hamar onsdag klokka 11.00-14.00. Åpent for alle.

Høgstdagskaffe i Vallset kirkestue onsdag klokka 11.00-13.00. Utlodning, husk gevinster. Ved behov for skyss, ring Erik Norstad.

konserter

Orgelmeditasjon med lunsj i Hamar domkirke hver onsdag klokka 12.00 ved domkantor Trond Våge.

«Av støv og lys» i Vang kirke onsdag klokka 19.30. Høstkonsert med Kammerkoret Collegium Vocale og Kammerkoret NOVA.

livssyn

NLM Hamarkirken har bønnemøte i Brukshuset onsdag klokka 18.30.

Vallset pinsemenighet har «Together» onsdag klokka 18.00. Opplegg for alle aldersgrupper. Avsluttes med felles kveldsmat.

Løten Normisjon har møte i Klokkergarden onsdag klokka 11.00. Randi Lunde forteller og viser bilder fra tur til Uganda. Sang ved Hans Gustav Breivik.

Ringsaker kirkeakademi har åpent møte i Brumunddal kirkestue onsdag klokka 19.00. Lysbildeforedrag ved spesialpedagog og kunsthistoriker Kirsten Stabel om reformasjonens bildeunivers. 

Baptistkirken i Brumunddal har bibelundervisning ved pastor Kavli onsdag klokka 18.30. Tema: «Tabernakelet».

Frelsesarmeen Brumunddal har formiddagstreff onsdag klokka 11.00. Sang, andakt, bevertning og utlodning.

Ringsaker Pinsemenighet Brumunddal har sang- og vitnemøte onsdag klokka 19.00.

servering

Frelsesarmeen Hamar serverer frokost mandager og onsdager klokka 10.00-12.00.

spill

Terningkast7 har brettspillkveld i foajeen på Hamar Kulturhus hver onsdag fra klokka 16.00. 

sport

Friskis&Svettis har saltreninger på Høgskolen campus Hamar onsdag klokka 16.00 og i Fagerlundhallen klokka 20.00.

Skøyteskole i Vikingskipet i Hamar onsdager klokka 18.00-19.00 i regi av HIL Kunstløp.

Seniorcurling i Stange Curling hall hver onsdag klokka 10.00-13.00.

El -bandy med Funkis IL i Stangehallen mandager og onsdager klokka 18.00-19.00.

strikke-sykafé

Strikkekafé i Storhamar kirke onsdag klokka 13.30. Servering av kaffe og te.

«Strikk med oss» utenfor Husfliden og Jordbærpikene på CC Hamar onsdag klokka 17.30-20.30. Ta med strikketøy.

Strikkekafé på Fredheim i Åsvegen 108 i Romedal onsdag klokka 18.30-21.30.

Veldre Bo- og Aktivitetssenter har strikkekafé onsdag fra klokka 11.00.

tur

HHT har kombinert tur og hyggekveld på Lageråkvisla med oppmøte på parkeringen på Gåsbu onsdag klokka 18.00. Tema: Sykkelturer i området med fokus på Mjøstråkk. Bilder fra noen av årets turer og servering av kveldsmat. Fellestur på 3 kilometer hver veg fra Gåsbu. Husk hodelykt. Turleder: Turid Borud. Åpent for alle.

Ottestad Frivilligsentral har turgruppe onsdag klokka 10.30. Tur på rundt 1 time. Kaffe etter turen. Åpent for alle.

HHT/Onsdagsgruppa har rundtur i Brumunddalsområdet med oppmøte på Sveum idrettspark i Brumunddal onsdag klokka 10.00. Guide: Astri Tallhaug Johansen. Turleder: Stein Sørum. Åpent for alle.

Tjukkasgjengen chapter Moelv møtes ved kulturhuset i Moelv mandag og onsdag klokka 18.00. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00