barn

Storhamar kunstløp har skøyteskole for barn fra3 år og oppover i Storhamar ishall hver torsdag klokka 18.00-19.00. Møt i god tid for registrering og eventuelt lån av skøyter.

HHT har trilletur fra Naturens hus i Aluvegen 42 i Hamar torsdag klokka 12.00. Tur på 1–2 timer. Parkeringsmuligheter og muligheter for bleieskift før og etter turen. Kontaktperson: Kristin Ulveseth. Åpent for alle.

«Trill og trall i Prøysen» i Prøysenhuset med trilletur torsdager klokka 10.00. Lunsj klokka 11.00. Babysang klokka 11.30.

brukshåndverk

Keramikkhuset Veldreid i Grønnegata 55 med inngang fra Håkons gate er åpent onsdag og torsdag klokka 10.00-16.00. Egenprodusert keramikk.

Sølvjintene sølv og redesign i Grønnegata 55 med inngang fra Håkons gate er åpent onsdag og torsdag klokka 10.00-16.00. Egenproduserte smykker.

Salgsbua i Hamar i Bekkegata er åpen mandag, onsdag, torsdag og fredag klokka 11.00-15.00 og lørdag klokka 10.00-14.00.

Hamar Fengsel har utsalg av produkter laget på Bruvold, Hamar og Ilseng og sykler gjenvunnet i fengselet på Ilseng torsdager klokka 11.00-14.00.

Olsruds Lille ved Hamar Arbeid & Aktivitet i Olsrudvegen 70 på Ridabu er åpen mandag-fredag klokka 09.00-15.00. Salg av tre- og strikkeprodukter og gaveartikler.

Elle-Melle på Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter i Søster Borghilds veg 20 i Ottestad er åpen mandag klokka 09.00-15.00, tirsdag klokka 09.00-14.00, onsdag klokka 09.00-15.00 og torsdag og fredag klokka 09.00-12.00. Salg av trevarer, vevnader og strikkeprodukter.

Glassdesign i Kildevegen 7 i Løten har åpent torsdag og fredag klokka 12.00-17.00 og lørdag klokka 12.00-15.00. Egenprodusert glass, smykker, engler, bilder og fat med mer.

Tine-keramikk i Gammelgata 22 i Brumunddal er åpent tirsdag-fredag klokka 10.00-16.00 og lørdag klokka 11.00-14.00. Keramikk og glass.

bruktsalg

NLM Gjenbruk i Stormyrvegen 11 i Hamar er åpen torsdager og fredager klokka 12.00-17.00 og lørdager klokka 11.00-15.00. Mottak og salg. Servering av kaffe og vafler.

Vinyl & Kaffe med inngang fra Vangsvegen i Hamar er åpen tirsdag og torsdag klokka 12.00-19.00 og lørdag klokka 11.00-16.00. Kjøp og salg av vinyl, cd og dvd med mer. Kaffesalg.

Garasjesalg i Kvennvegen 14 A på Gartnerløkka på Ridabu hver dag klokka 12.00-18.00.

Arta Brukt-Antikk og Livsstilsclub på Åkershagan i Ottestad er åpen tirsdag-fredag klokka 11.00-18.00 og lørdag klokka 11.00-15.00.

Skattekammeret gjenbruksbutikk på Løiten Brænderi er åpen mandag-lørdag klokka 11.00-18.00 og søndag klokka 12.00-18.00.

Bruktutsalg på gamle Køff-lageret i Brenneriroa i Løten torsdager klokka 16.00-18.00 i regi av Loppemarkedet Klokkergarden i Løten.

NMS Gjenbruk i Gammelgata 27 i Brumunddal er åpen tirsdager-fredager klokka 12.00-17.00 og lørdager klokka 11.00-15.00. Kaffeservering.

Bratbakken Ved og Brukthandel har Bruktbua i Mausetvegen 528 i Brumunddal er åpen mandager-fredager klokka 10.00-16.00.

dans

Sving og Svøm danser på Espern torsdag klokka 11.00-13.00. Instruktør: Sidsel Fasting.

Tangokurs drop in på Ballroom i Torggata i Hamar hver torsdag klokka 19.30-22.00. Instruktør: Kristian Hatlevik. Grunnleggende og noe viderekomne trinn og føring. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Seniordans Løten danser på Østvang oppvekstsenter torsdag klokka 18.00 Bevertning. Utlodning annenhver gang.

Ringsaker Danseklubb i Dansekroken i Nydal har Magedans Salomes døtre torsdag klokka 13.00. DanceStation klokka 18.00. Dansecafé klokka 19.00. Zumba klokka 19.00. Linedance lette øvet klokka 19.15 og viderekomne klokka 20.15.

Veldre Seniordans danser på Veldrom torsdager klokka 18.30-20.30. Ta med gode dansesko og litt til kaffepausen. Åpent for nye.

Buttekvern seniordans danser på Ringsaker videregående skole torsdager klokka 18.30. Ta med noe til kaffen og innesko.

Seniordans Nes danser på Bjørkvang på Helgøya torsdager. Roundsgruppa møter klokka 16.45 og seniordanserne klokka 18.00. Åpent for nye.

diverse

Stuttedrag Landhandel i Sørbygdavegen 31 i Stange er åpen torsdag klokka 14.00-20.00.

Stiftelsen Grobunn på Ilseng har åpen butikk og kafé mandag og tirsdag klokka 09.00-15.30 og torsdag og fredag klokka 09.00-15.00. Salg av kaffe og vafler.

Fokhol Gård i Stange har selvbetjent utsalg av biodynamiske grønnsaker og poteter hver dag klokka 09.00-18.00.

Kjevla bakeri i Åmålsrudvegen 16 i Hamar har salg av lefser mandag-fredag klokka 08.00-15.30. Mottak av bestillinger.

Fredheim gårdsutsalg i Gillundvegen 25 i Stange er åpent tirsdag og fredag klokka 12.00-17.00, torsdag klokka 12.00-18.00 og lørdag klokka 10.00-15.00.

Gardsbutikken på Ommang søndre på Ådalsbruk er åpen hver dag klokka 11.00-14.00 og 16.00-19.00. Salg av oster, grønnsaker, poteter og kjøtt.

Informasjonsmøte om «Stafett for livet Ringsaker» i auditorium Sjusjøen på Ringsaker videregående skole torsdag klokka 18.00 i regi av frivillige i Kreftforeningen. Info om hvordan melde på lag og bli fighter, frivillig eller sponsor.

Temakveld om trivsel og folkehelse på Brøttum i aulaen på Brøttum skole torsdag klokka 19.00-21.00 i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen – Brøttum Helselag og Ringsaker kommune. Innledninger og dialog om gode trivselstiltak. Servering.

Skottenstua i Moelv er åpen torsdager klokka 18.00-20.00. Klær for damer.

Fru-G i Åshøgdvegen 454 på Rudshøgda er åpent torsdag-søndag klokka 12.00-16.00. Gammel landhandel med egne hage- og interiørprodukter, figurmakeri og åpen kafé.

Hamar Frivilligsentral har telefontid mandag-torsdag klokka 10.00-15.00 og fredag klokka 10.00-13.00.

Ottestad Frivilligsentral har kontor- og telefontid mandag-fredag klokka 10.00-14.00. Ulike tjenester og utleielokale. Strikkekafé torsdager klokka 12.00-14.00. Kaffe og biteti.

Løten Frivilligsentral i Bøndernes Hus har kontortid mandag-torsdag klokka 09.00-14.00 og fredag klokka 09.00-12.00. Knøttetreff for barn under skolealder torsdag klokka 10.00. Gåtur fra Østrovegen 29 klokka 11.00. Allsang med musikk ved Ole Johnny Sandmoen klokka 18.00.

Moelv Frivilligsentral har kontortid mandag-fredag klokka 10.00-14.00.

Brumunddal Frivilligsentral i Sjurstuvegen 2 B har kontortid mandag-onsdag klokka 10.00-15.00 og torsdag og fredag klokka 10.00-14.00.

dyr

Atlungstad Hestesportsenter i Stange Vestbygd har ridekurs hver dag.

Bokrudstad Hundesenter i Dalaustvegen 221 i Veldre tilbyr kurs, drop in og aktiviteter ute og i oppvarmet hall med fullt agilityutstyr.

eldre

Seniorsenteret Velferden i Hamar med inngang fra Wergelands gate har fransk konversasjon torsdag klokka 09.30 og 11.45. (Påmelding nødvendig). Bridge og spill klokka 10.00. Hobbyklubb klokka 10.30.

Pensjonisthjelpen i Hamar Frivilligsentral mandag-fredag klokka 10.00-13.00. Praktisk hjelp.

Østgård Aktivitetssenter i Stange har åpen kafé mandag-fredag klokka 10.00-14.00. Bridge onsdager.

Vallset Pensjonistforening har møte på Vallset Bo- og servicesenter torsdag klokka 17.30. Hedmark Brannvesen gir råd for brannforebyggende tiltak. Info og påmelding tur Charlottenberg 27. november. Påmelding julebordet 14. desember. Sverre Sandmoen og Oddbjørn Grinden underholder. Bevertning. Loddsalg. Ta med gevinst. Åpent for alle pensjonister.

Nordre Ringsaker Pensjonistforening har møte på Åsheim torsdag klokka 18.00. Sang ved Martine. Gamle sangleker. Bevertning, trekning og dans med musikk av Ring Bælj og Streng.

Buttekverntunet eldresenter i Brumunddal har åpen kafé mandag-fredag klokka 10.00-15.00.

FORENINGER

HLF Hamar og Omegn har medlemsmøte i Seniorsenteret Velferden torsdag klokka 18.00. Kim André Nilsen forteller om brannsikkerhet i hjemmet for hørselshemmede. Loddsalg og bevertning. Skrivetolker til stede. Åpent for alle.

Hedmark slektshistorielag har arbeidsmøte på Statsarkivet i Hamar torsdag klokka 18.00-21.00. Hjelp til slektstavla. Åpent for alle.

Anonyme Narkomane har møte i Aluvegen 72 (kjelleren), Hamar mandag og torsdag klokka 19.00, fredag klokka 18.00 og søndag klokka 13.00.

Stange husflidslag har temakveld på Sole torsdag klokka 18.30-21.30. Tema: «Halmarbeid/julepynt» ved Mari Bryhni.

Furnes Historielag har medlemsmøte på Buttekverntunet i Brumunddal torsdag klokka 19.00. Kåseri av kulturhistoriker Laila Grastvedt: «Flatfylla – en arv fra vikingtida? Norsk drikkeskikk i tusen år». Anders Gjørslie presenterer den nye årboka.

HLF Ringsaker har åpent møte i kantina i kommunens administrasjonsbygg i Brumunddal torsdag klokka 18.00. Hørselskontakt Astrid Dahlseng informerer om hørselstekniske hjelpemidler og hørselskontaktordningen i Ringsaker. Servering og utlodning. Likepersoner, og teleslynge.

HELSE

Sagatun Brukerstyrt Senter i Hamar er åpent mandag-fredag klokka 08.00-15.30. Åpen kafé med lunsjservering mandag-torsdag klokka 11.00-13.30. Turer i nærområdet fredager klokka 10.00.

Trim og vaffeltreff i Storhamar kirke torsdag klokka 10.30. Åpen vaffelkafé klokka 11.00-13.00.

Trim i Øvre Vang samfunnshus torsdager klokka 11.00 i regi av Husstyret. Åpent for alle.

LHL-Senteret for hjerte- og lungesyke og pårørende i Bane Nor-bygget på Tjuvholmen er åpent tirsdager og torsdager klokka 09.00-13.00. Sløyd, håndarbeid og fellesskap.

Stangehjelpa Aktivitetshus Meierigården er åpent mandag-fredag klokka 08.00-15.00. Aktivitetskroken er åpen mandag-fredag klokka 10.00-14.00. Sykkelverksted mandag, onsdag og torsdag klokka 12.00-15.00.

Trim for 65+ i Moelv Frivilligsentral i 2. etasje på Garveriet torsdager klokka 13.00-14.00. Ta med vannflaske, sko og håndkle. Trimleder: Mette Thorsrud.

Brumunddal Helselag har treskjæring på Buttekverntunet eldresenter torsdag klokka 09.30. Åpent for alle. Kontaktperson: Harald Haugen.

HYGGETREFF

Møteplassen i nærbutikken i Åsbygda torsdager klokka 11.00-14.00. Stol-trim klokka 12.00 og aktiviteter etter eget ønske. Servering av kaffe og vafler.

Røde Kors-Kafé på Bøndsen i Løten torsdag klokka 15.00-19.00. Servering, aktivitet og strikkehjørne med mer.

KONSERTER

«Romantisk aften» i Røhnesalen i Hamar torsdag klokka 19.00 med Toril Nybrott (sopran) og Ivan Ivantchev (piano). Musikk av Halfdan Kjerulf, Agathe Backer Grøndahl og Edvard Grieg med flere med tekster om lengsel og kjærlighet av blant andre Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og H.C. Andersen.

KULTUR

Juleøl-lansering på Gullkorn Ølbar i Hamar torsdag klokka 20.00. Juleølsmaking og foredrag ved ølskribent Bjørn-Frode Løvlund.

«Matlystfestivalen i Brumunddal» i Ringsaker bibliotek i Brumunddal med ettermiddagsfilm med visning av «Eat. Pray. Love.» med Julia Roberts torsdag klokka 16.30. «Pølser og øl» med forfatter Helge Hagen i klokka 19.00. Salg av spekepølse på flatbrød og Røhne-øl før, under og etter foredraget. Avsluttes med konserten «Skål» med Louis Jacoby.

KURS

Minipicasso kunst- og kulturskole på Seaside på Brygga i Hamar har tegne- og malekurs for voksne torsdager klokka 11.00. Barn viderekomne klokka 17.15.

LITTERATUR

«Boktipset Spesial» i Hamar bibliotek avdeling Vang på Ridabu torsdag klokka 19.00. Bibliotekets ansatte deler leseopplevelser, og gir tips om egne favoritter, nyere litteratur og glemte skatter. Servering.

LIVSSYN

Filadelfia Hamar har Mammacafé på CafeUno torsdag klokka 11.00.

Vang kirke har kveldsgudstjeneste torsdag klokka 18.30 ved Bonden og Enget.

Pinsemenigheten Arken Løten har kafémøte i Frelsesarmeen Hamar torsdag klokka 19.00.

MUSEER

Norsk Jernbanemuseum Hamar er åpent tirsdag-lørdag klokka 11.00-15.00 og søndag klokka 11.00-16.00. Biblioteket er åpent tirsdag-torsdag klokka 10.30-14.30.

Norsk Utvandrermuseum på Åkershagan er åpent tirsdag-fredag klokka 10.00-15.00. Utstillinger: «Nordmenn i Latin-Amerika» og «Den norske Amerikalinje».

Prøysenhuset på Rudshøgda er åpent torsdager og fredager klokka 10.00-16.00 og lørdager og søndager klokka 11.00-17.00. Utstillinger, aktiviteter for barn, lekerom, snekkerverksted, bibliotek og galleri.

Norsk Skogmuseum i Elverum er åpent alle dager klokka 10.00-16.00. Utstillinger: «Tråkk i mangfoldig natur», «Tid for skog», «Det fantastiske treet» og «Ulvetider». Friluftsmuseum, akvarium, galleri, restaurant og museumsbutikk.

Glomdalsmuseet i Elverum er åpent hver dag klokka 10.00-16.00. Utstillinger: «Latjo drom», «Gammeldoktoren og apoteket», «Fra sverd til stridsvogn – Hedmarks militære historie gjennom 1000 år», «Helge Væringsaasen», «Kongens nei» og «Min flukt» og «Hedmarking». Friluftsmuseum, kunstgalleri, kafé og museumsbutikk.

SANG OG MUSIKK

Fagforeningens Mannskor «Fagen» øver i Korsalen i Hamar kulturhus torsdager klokka 19.00-22.00. Åpent for nye.

Mannskoret Løiten sangforening øver på Tingberg torsdager klokka 19.00-22.00.

SERVERING

Torsdagskaffen i Hamar Frikirkes kirkestue torsdag klokka 12.00-14.00. Vafler, kaffe og prat rundt bordene.

Kafé Torp i gamle Torp legesenter i Hamar er åpen hver dag klokka 11.00-16.00. Dagens suppe, rundstykker, kaker og kaffe.

Kafé Åkerbæret på Åkershagan i Ottestad er åpen tirsdag-fredag 11.00-18.00, lørdag 11.00-20.00 og søndag klokka 12.00-20.00. Hjemmebakt og hjemmelaget.

Løten Nærstasjon er åpen mandag klokka 11.00-16.00, tirsdag-fredag klokka 11.00-18.00 og lørdag klokka 11.00-16.00. Smørbrød, småretter, kaker og is med mer.

Budor Gjestegård er åpen mandager-torsdager klokka 12.00-18.00, fredager og lørdager klokka 12.00-20.00 og søndager klokka 12.00-18.00.

SPILL

Sjakklubben i Hamar har spillekveld på Ridabu skole for barn torsdag fra klokka 17.30 og for ungdom og voksne fra klokka 18.45. Opplæring gis.

Bingo på Ådalsbruk Arbeidersamfund tirsdager og torsdager klokka 19.00.

SPORT

Hamar Shotokan karateklubb trener på Ajer ungdomsskole torsdag klokka 18.00 for nybegynner-oransje belte. Grønt-sort belte klokka 19.00. Lilla-sort belte klokka 21.00.

Friskis&Svettis har saltrening på Storhamar videregående skole torsdag klokka 19.00.

STRIKKE-SYKAFÉ

Strikkegruppe på Big Horn Steakhouse i Hamar torsdager klokka 17.00-20.00. Salg av mat og drikke.

TEATER

«Goodbye, America» med Kate Pendry i Hamar Teater torsdag klokka 18.00 og 19.30 (utsolgt klokka 19.30). Dokumentarisk monolog om Donald Trumps presidentskap. Originalt konsept: Kate Pendry og Mads Sjøgård Pettersen. Film: Eirik Evjen. Musikk: Øystein Moen.

«En Hamarkrønike» vises på Domkirkeodden torsdag klokka 18.00 og fredag klokka 18.00 og 20.30. Vandreteater med historien om Biskop Mogens, Norges selvstendighetstap og Hamars undergang. Med Jonas Kippersund, Trine Nyhus Lærum, Ole Kristian Thomassen, Martin Thorshaug og Ranveig Nordbryhn med flere. Manus: Karen Høie. Regi: Svein Gundersen.

TUR

Tjukkasgjengen Solvang/Smeby/Børstad går fra Solvang skole mandag-torsdag klokka 19.00.

Tjukkasgjengen Chapter Hamar går fra pumpehuset på Koigen tirsdager og torsdager klokka 17.00. Tur på rundt 6 kilometer langs Mjøsa. Åpent for alle.

Lovisenberg vel har gågruppe fra den gamle Jokerbutikken på Hjellum tirsdager klokka 18.00 og torsdager klokka 10.30.

UNDERHOLDNING

Allsang i Brødrene Jacobsen Vinbar i Kirkebakken 3 torsdag klokka 20.00. Allsanghefte med 180 sanger. Musikk ved Olaf Røsset og Torill Beate Nilsen med gjesteartister.

UNGDOM

Café Uno i Torggata i Hamar er åpen tirsdager og torsdager klokka 15.00-22.00 og lørdager klokka 12.00-16.00 og 19.00-24.00.

UTSTILLINGER

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter i Hamar viser separatutstillinger med Kristin Sæterdal (bildevev), Jone Skjensvold (maleri) og Arne Rygvold (treskulpturer) tirsdager-fredager klokka 11.00-16.00 og lørdager og søndager klokka 12.00-17.00.

Galleri EKG på Stortorget i Hamar viser «Vandring i mitt kunstnerisk landskap» med malerier av Hilde Grønstad Sunde tirsdag-fredag klokka 11.00-17.00, (torsdag klokka 11.00-19.00), lørdag klokka 11.00-16.00 og søndag klokka 12.00-15.00.

Kafé Torp i Strandvegen i Hamar viser malerier av Nina Julie Haug hver dag klokka 11.00-16.00.

Hamar Sagbladfabrikk viser «Tilfeldige veiskiller» med bildekunst av Roar Kjærnstad tirsdager-søndager klokka 12.00-15.00.

«Halvor på veggen» med tegninger signert HC Medlien vises hos Tante Gerda i Strandgata mandag-fredag klokka 09.00-18.00 og lørdag og søndag klokka 10.00-17.00.

GalleriSense (Rammer & Dekor) i Bekkegata i Hamar presenterer arbeider av Terje Resell, Rolf Nerli, Gunilla Holm Platou, Ørnulf Opdahl, Lise Birkeland, Per Fronth, Frank Brunner, Jan Baker og Tom Erik Andersen med flere. Åpent tirsdag- fredag klokka 10.00-16.00 og lørdag klokka 10.00-14.00.

Kreftforeningen i Strandgata i Hamar viser olje- og akrylbilder av Kristine Vestheim, Guri Listad Kåshagen, Tove Korsnes og Mona Lindskog mandag-fredag klokka 10.00-15.00.

Knut I. Knudsen viser akrylmalerier på Stasjon kafé og galleri i Stange mandager-fredager klokka 10.00-18.00 og lørdager klokka 10.00-15.00.

Stange Kunstforening har høstutstilling i Grevskapet i Stange bibliotek med arbeider av Marianne Stranger (tegninger og skulptur), Karen Pederstad (tekstil) og Sylvia Denais (tekstil og tegning). Åpent torsdag klokka 15.00-18.00 og fredag og siste dag lørdag klokka 10.00-14.00.

Elle-Villa i Åsvangkrysset på Åsvang er åpen torsdag og fredag klokka 11.00-17.00 og lørdag klokka 11.00-15.00. Hatter, krager, sjal, veggtepper, smykker og kjoler.

«Slik jeg ser det!» med figurative og naturalistiske oljemalerier av Evy Opheim, vises i Framheim i Nygata i Brumunddal torsdag og fredag klokka 14.00-17.00 og lørdag og siste dag søndag klokka 13.00-16.00.

Edel Design & Galleri Hjerterom på Alhaug gård på Duengerhøgda på Nes har åpent galleri torsdager og lørdager klokka 11.00-16.00. Egendesignete klær i naturmaterialene ull, lin, hamp og silke.

«Stille landskap i uroens tid» med grafikk av Eva Harr vises på Norsk Skogmuseum i Elverum hver dag klokka 10.00-16.00.

BARN

B-Tween klubben i Hamar Frikirke fredag klokka 17.30. For barn 5.–7. klasse.

HHT/Barnas Turlag har lommelykttur i Fjetrehagan i Ottestad med frammøte i Norstad barnehage i Kavlebruvegen 4 fredag klokka 18.00. Barnevennlig løype med lommelykter og reflekser. Ta med sitteunderlag og matpakke. Elin Østli og Kristian Elden er turledere.

BRUKSHÅNDVERK

AO-tjenesten i Ringsaker har Snella butikkutsalg i Brumunddal åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09.00-15.00. Keramikk, vev, tekstil, strikking og ved.

BRUKTSALG

Bruktbutikken Loppa i Stangehjelpa Aktivitetshus Meierigården er åpen mandag, onsdag og fredag klokka 10.00-14.00. Mottak før klokka 14.00.

Korsviken brukt- og antikk på Brøttum er åpent mandager, onsdager og fredager klokka 11.00-18.00 og lørdager klokka 11.00-15.00. Skiltet fra fylkesveg 213.

DIVERSE

Fjellhandleriet på Gåsbu er åpent fredag klokka 15.00-18.00 og lørdag og søndag klokka 12.00-16.00. Klær, interiør, utstyr, klær fra Forsvaret og hjemmebakst. Salg av kaffe og vafler.

Alm Østre gårdsbutikk i Stange Vestbygd er åpen fredager klokka 14.00-18.00 og lørdager klokka 11.00-15.00. Salg av gårdens grønnsaker, mel, kjøtt, egg og diverse økologiske varer.

ELDRE

Samfunnets pensjonister i Hamar møtes i Frimurerlosjen fredag klokka 11.00-13.00. Underholdning ved Henry Strand og gutta. Allsang, kaffekos og loddsalg. Åpent for alle. Heis.

HELSE

Trimsport med HjerteLaget Hamar i gymsalen på Storhamar videregående skole fredager klokka 15.30. Linjegymnastikk, ballsport og mattetrening med mer. Åpent for nye.

HYGGETREFF

Nes Diakonat har hyggetreff i Stavsjø kirkestue fredag klokka 11.00. Terje Søhagen underholder. Servering og utlodning. Ta gjerne med en gevinst.

JULEMESSER

Hamar Sanitetsforening har basar og julemesse på Maxi Storsenter i Hamar fredag og lørdag klokka 11.00-17.00.

KONSERTER

The Way Ahead har konsert i Hamar Teater fredag klokka 20.00 i regi av Hamar Jazzklubb. André Roligheten (saxofoner og bassklarinett), Kristoffer Alberts (saxofoner), Niklas Barnö (trompet), Mats Äleklint (trombone), Mattias Ståhl (vibrafon), Ola Høyer (kontrabass) og Tollef Østvang (trommer).

Toneheim folkehøgskole har konsert i Vang kirke fredag klokka 20.00. Elevenes første offentlige konsert med skolens ensembler og solister.

«Tina Turner – Simply The Best» på Gregers i Hamar fredag klokka 21.00 med Christine Meyer med band under ledelse av Geir Langslet.

KULTUR

«Matlystfestivalen i Brumunddal» i Ringsaker bibliotek i Brumunddal med ettermiddagsfilm med visning av «Julie & Julia» med Meryl Streep klokka 15.30. «Rijoa» på 23 minutter ved vinanmelder Ingvild Tennfjord klokka 20.00.

Prøysenkaffe med kakebord og minikonsert med Knut Anders Sørum i biblioteket i Brumunddal fredag klokka 12.00-14.00 i anledning Matlystfestivalen i Brumunddal.

LIVSSYN

Frikirken i Hamar har bønnelunsj i kirkestua fredag klokka 12.00.

Frelsesarmeen Hamar har soldatenes høstfest fredag klokka 19.00. Besøk fra Kongsvinger trekkspillklubb. Åpent for alle.

Hamar Normisjon har bønnens time i Misjonshuset fredager klokka 11.00.

Hamar Baptistkirke har bønnemøte fredag klokka 18 00.

Sammen For Stange har inspirasjonsmøte på Betel Åsvang fredag klokka 19.00. Rhonda Hughey Mathisen taler. Lars Aasen og Øyvind Fjellestad deltar. Lovsang ved Alexander Svendsen.

Vallset pinsemenighet har møte fredag klokka 19.00. Rhonda Mathisen taler. Alexander Svendsen leder lovsangen.

Pinsemenigheten Arken Løten har kafémøte med Bjarne Torstein Grotbæk fredag klokka 19.00.

POLITIKK

Språkmøte i Speakers` Corner i møterom i 2. etasje i Hamar bibliotek fredag klokka 12.00-14.00. Tema: «Norsk språkpolitikk på ville veier». Norsk Språkforenings leder, Bjørn Kristen Ørbæk, innleder til diskusjon. Åpent for alle.

REVY

Nordbygdarevyen viser «Bygdesnadder 26» i Løten kino med premiere fredag klokka 19.00 og forestillinger søndag klokka 19.00 og i uke 46 tirsdag-fredag og søndag klokka 19.00.

SERVERING

Fredagskaffen i Prøysenhuset på Rudshøgda fredager klokka 12.00-14.00. Underholdning med viser, stubber og allsang fra klokka 12.20.

TUR

Tjukkasgjengen Brumunddal går tur fra parkeringsplassen på Sveum idrettsplass onsdager klokka 12.00 og 18.00 og fredager klokka 12.00. Sosial samling på Buttekverntunet etter turen fredager. Åpent for alle.

UNGDOM

Journey - Ungdomskveld i Brukshuset for 8.klassinger og eldre fredag fra klokka 20.00.

UTSTILLINGER

Atelier Ovenpå med inngang i Enggata har åpent fredager klokka 11.00-16.00 og lørdager klokka 11.00-15.00. Bildekunst i olje, akryl, akvarell og blandingsteknikker og tekstil.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.