Pensjonistuniversitetet i Hamar starter høstsesongen med den første av fire samlinger onsdag formiddag. Møtene er flyttet fra Sangens og Musikkens hus som nå er nedlagt, til Brukshuset i Stormyvegen 11, noe som betyr at parkeringsproblemene for medlemmene er over, da Brukshuset har 120 parkeringsplasser til disposisjon.
Første foredrag holdes onsdag og det er Åse Midtveit som tar for seg temaet «Prosjekt Haiti». 12. januar 2010 sto hun i en skolebygning i Haitis slumområde da jordskjelvet inntraff, og hun har vært aktiv i hjelpearbeidet fra dag en.
Onsdag 12. oktober kommer forfatter Thor Gotaas for å snakke om den norske uteliggerkolonien i Brooklyn, New York. Han har kalt sitt foredrag «Ørkenen Sur».
Onsdag 9. november er Olav Vesaas foredragsholder. Han vil snakke om sin mor, Halldis Moren Vesaas, med hennes liv og diktning som tema under vignetten «Å væra i livet».
Onsdag 14. desember kommer Kari Kirkeby for å foredra om «De vises brønn» og andre julefortellinger av Selma Lagerlöf.
I tillegg fortsetter Pensjonistuniversitetet sitt kurs om Johannesevangeliet ved Helge Hognestad. Det blir også oppfriskningskurs for bilførere 65+ og datakurs for pensjonister.
Formålet med Pensjonistuniversitetet er at det skal være et forum for utveksling av kunnskap, for menneskelig kontakt, kursvirksomhet, studieringer og turer. Temaene på møtene danner grunnlag for videre selvstudium. Alle over 60 år kan melde seg inn, og det er åpent for nye medlemmer.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00