Konfirmantene i St. Torfinn menighet har adventsaksjon i Torggata, Strandgata og oppover Vangsvegen i Hamar sentrum lørdag klokka 12.00-13.00. Mottoet for årets aksjon er «Rett til deltakelse», og konfirmantene selger egenproduserte lys og samler inn penger til hjelp og støtte for demokratiprosessen i de 41 fattigste kommunene i Honduras. De innsamlede midlene kanaliseres gjennom Caritas, som er den katolskes kirkes hjelpeorganisasjon, tilsvarende Kirkens Nødhjelp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00