Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Hedmark i Torggata 72 i Hamar er åpent tirsdager, onsdager og torsdager klokka 09.00-15.00. Rådgivningskontoret er et offentlig lavterskeltilbud til alle som er berørt av kriminalitet. Erik Ween er ansatt som rådgiver. Han har yrkeskarriere fra politietaten. Rådgiveren har taushetsplikt, og all bistand skjer på brukerens premisser. Tiltaket ble etablert i 2001, og samarbeider med politiet, domstolen, Krisesenteret, Konfliktrådet og bistandsadvokater med flere. Kontoret bidrar med støttesamtaler, råd og veiledning, informasjon om rettigheter og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet om nødvendig. De informerer om anmeldelsesrutiner, gir råd og veiledning i erstatningsspørsmål og yter bistand ved søknad om voldsoffererstatning. De informerer også om gangen i straffesaker og gir støtte til vitner før, under og etter hovedforhandling. Når det er ønskelig møter de fram i rettsmøtet sammen med vitnet og er til stede under vitneprovet. Møtet med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. Det viser seg derfor at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00