Bakke vil foredra om et aktuelt tema, «Politiets behov for støtte fra Forsvaret ved kriser og naturkatastrofer», sett i lys av ekstremvær og kriser (22. juli 2011) som har rammet landet vårt nylig.
Tormod Bakke har vært politimester i Hedmark siden 2006. Politimesterstillingene er i dag åremålsstillinger på 6 år.
Han har lang erfaring fra politiet, og han har også hatt stillinger i Justisdepartementet.
Før han tiltrådte som politimester var han førstestatsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter. Fordraget er åpent for alle interesserte.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00