President i International Peace Bureau (IPB), Ingeborg Breines, vil snakke om hvordan verden bruker 1,7 billioner dollar pr år ti militære formål, mens en brøkdel av disse midlene vil være nok til å møte noen av de enorme utfordringene verden står overfor: Fattigsom, ulikhet, urettferdig ressursfordeling, miljøkrise, kriger og migrasjon. Hun vil imøtegå myten om at høye militærutgifter fremmer fred, skaper jobber og bekjemper terrorisme. En myte som er fremmet av dem som politisk eller økonomisk tjener på våpenproduksjon og eksport. Hun vil snakke om menneskelig sikkerhet – hva som gjør oss trygge og hva som skaper fred.

Det er Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) som arrangerer møtet på Høgskolen i Hedmark, campus Hamar, auditorium 2 onsdag kokka 19.00. etter en kort pause med forfriskninger blir det anledning til spørsmål og diskusjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00