Påskedagen kan falle på 35 forskjellige datoer?
Og hva er det som bestemmer når det er første påskedag? I Norge definerer lov om helligdager og hellidagsfred at første påskedag alltid er første søndag etter første fullmåne som enten inntreffer på eller etter 21. mars. Er det skuddår kan det være fra 20. mars.
Den 22. mars er den tidligste, og 25. april er den seneste datoen. Ikke siden 1818 har påskedagen falt på den tidligst mulige dagen. Og den vil ikke gjøre det igjen før i 2285. I 2008 falt imidlertid påskedagen på 23. mars, neste gang det skjer er i 2160. Siste gangen påskedagen var på den senest mulige dagen var i 1943, neste gang det skjer er i 2038. Datosyklusen gjentas med 5 700 000 års mellomrom. Den 19. april er den vanligste datoen, i løpet av syklusen faller påskedagen på denne datoen
220 400 ganger, dette tilsvarer 3,9 % av alle gangene. (Kilde: Wikipedia).

Kjekt å vite!
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00