Søndag er det høsttakkegudstjeneste i Vallset kirke ved sogneprest Ralph Knutsen, og bygdas seksåringer er spesielt invitert.
- Kirken gir rom for både takk og klage, glede og sorg, og i høsttakkefesten står takken sentralt. Vi skal takke for alle som driver med jord og skog, og vi er vevd sammen med naturen, med hverandre og med Gud. Ingen av oss greier oss alene. Ingen av oss lever uten Gud, sier Knutsen, og legger til:
- For meg er dette en av årets viktigste gudstjenester.
Knutsens drøm er å fylle Vallset kirke og gjøre enda mer ut av denne viktige merkedagen i åresyklusen.
Søndag utfordres derfor alle til å ha med seg konkrete gaver til kirken, poteter, syltetøy, et brød, en kake, gulrøtter, en sekk med ved eller andre synlige tegn fra høstens grøde som et uttrykk for takk og tro.
- Heller enn å samle inn penger til ulike formål som vi pleier, skal vi samle inn naturalia, bære det fram til alteret og gi tilbake noe av alt det vi har fått og stadig får fra Gud gjennom skaperverket og våre mange henders arbeid, fortsetter Knutsen.
Gjennom diakoniutvalget i Vallset menighet er menigheten engasjert i støttearbeid for barn og unge i Narva i Estland.
Etter gudstjenesten, blir alle takkeofrene loddet ut, og pengene går til barn og unge i Narva, blant annet gjennom Mercy Center.
- Denne avslutningen gjør høsttakkefesten dobbelt meningsfylt. Gud trenger ikke våre gaver. Men vi trenger å uttrykke vår takk, og vi har behov for å dele vår rikdom med andre, sier Knutsen.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00