Kathrine Aalstad besøker i kveld Aktuelt Forum Hedmarken. Hun representerer Miljøpartiet De Grønne i Hamar kommunestyre. Den industrialiserte verdikjeden for mat står for 40-50% av verdens klimagassutslipp. Mens transport står for ca. 15 % til sammenligning. Hva vil enkeltindividet gjøre i forhold til maten den kjøper? Det blir rom for spørsmål og meningsytringer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00