Den årevise Lundbasaren går av stabelen på Lund skole i Løten søndag klokka 16.00 i regi av 6. klasse med loddsalg, åpen kafé og aktiviteter for store og små. Elevene har solgt lodd til basaren de siste månedene, og det er loddsalg fram til trekningen av hovedgevinstene, som skjer klokka 18.00. Formålet med basaren er å finansiere delen av leirskolen kommunen ikke dekker for de 12 elevene. Målet er å få inn 50.000 kroner.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00