Lind tar utgangspunkt i kvantefysikeren Niels Bohr, som mente at mennesket drives av to grunnkrefter, kunnskap og kjærlighet.
Bohr definerte kjærligheten som evnen til å innlevelse. Mennesket trenger å orientere seg i den ytre verden gjennom søken etter kunnskap, som hele tiden forbedrer dagliglivet vårt.
Samtidig må vi gå inn i oss selv og søke inn i bevisstheten, som er den eneste måten vi kan få innsikt i livets underliggende hensikter og djupere mening.
I den sammenhengen tar Lind for seg det hun kaller «Aktiv tillit», og søker å forklare hvor viktig det er at vi lærer å stole mer på våre indre fornemmelser enn den ytre verdens logikk. Arrangementet er åpent for alle.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00