Likestillingssenteret inviterer til tre samlinger for personer som er frivillige overfor innvandrere. Kanskje du synes det er tema som er vanskelige å ta opp? Overordna tema for alle kveldene er hvordan snakke om vanskelige tema på en kultursensitiv måte og uten å krenke.

Første kvelden holdes i morgen i Folkets Hus med start klokka 18.00. Safia Abdi Haasen vil snakke om temaet: Hvordan jobbe forebyggende mot omskjæring? Foredragsholderen er sykepleier og har master i internasjonal helsepolitikk. Hun har dedikert sitt liv til kampen mot kjønnslemlestelse.

Om du ikke får med deg første kvelden så vil «Tvangsekteskap i Norge – hva vi kan gjøre? være tema for kvelden 14. september. Siste samling, 6. oktober, handler om kulturkompetanse og kultursensivitet. Alle samlingene vil gi faglig påfyll, gi rom for erfaringsutveksling og refleksjon. Frøydis Sund, Likestillingssenteret er kontaktperson

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00