Human-Etisk Forbund Hamar og Omegn Lokallag har konfirmantenes humanitære aksjon 2012 i Hamar sentrum lørdag klokka 11.00-15.00 og i Løten sentrum klokka 12.00-14.00. Innsamlingsaksjon arrangeres i samarbeid med Kreftforeningen til inntekt for Kreftforeningens «Treffpunkt» for barn 6-16 år med kreftsyke familiemedlemmer. Neste lørdag treffer du konfirmantene i Stange sentrum.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00