Det hersker usikkerhet om hva som skal skje i Moelv. Ringsaker Høyre inviterer derfor til åpent møte i Herredshuset mandag kveld. Tema er «Nye Moelv Skole, status, beliggenhet og infrastruktur», «Rundkjøringen ved Økelsrud. Hvordan blir løsningen og hva med Økelsrudbygget», «Oppgradering av Moelv Sentrum og miljøgata», «Nye tomteområder» og «Bevaring av Mo Gård». Rådmann Jørn Strand og ordfører Anita Ihle Steen kommer, og Odd-Hermann Roel Børke er møteleder.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00