Nora S. Eggen er norsk muslim og forfatter. Onsdag klokka 19.00 i Brumunddal kirkestue vil hun snakke om den islamske tro. Vi har islamske sambygdinger og nå er det ikke lenger bare den kristne tro rundt oss. Ringsaker kirkeakademi og Ringsaker Innvandreråd vil belyse sider ved vårt lokalsamfunn som stadig bærer mer preg av mangfold. Denne kvelden settes det fokus på den islamske tro og hva som anses som viktig for en praktiserende muslim.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00