Hamar Soul Children har konsert i Brukshuset i Stormyrvegen 11 fredag klokka 18.30. Koret er for gutter og jenter fra femte til tiende klasse. Koret hadde oppstart var i august 2013, og har nå rundt 35 medlemmer. Repertoaret består av friske sanger i sjangrene pop, rock, R & B, soul- og gospel, og det er øvd inn koreografi til sangene. Koret har mange flinke solister, som vil være i sving i konserten. Dirigent er Marte Vikanes Sameien. Hamar Soul Children er tilknyttet NLM Hamar Misjonsforsamling. På konserten får publikum høre mange sanger, de får se et dramastykke og en video fra prosjektet koret støtter. Det blir salg av kaker, saft og kaffe etter konserten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00