Nordre Ringsaker spell og danselag arrangerer gammeldanskveld på Nærvang mandag. «I seneste laget» spiller fra klokka 19.00-22.00. Danselaget ønsker å opprette ei lokal musikkgruppe som kan ha faste øvinger og spille til dans. Spiller e instrument så ta deg en tur i kveld.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00