Arrangementet retter seg både mot barn og voksne med mange aktiviteter for barna.

Vi nevner fuglekassesnekring, tegnebord der man kan tegne fugler, fangst av småkryp med Per Ivar Kvammen fra Naturvernforbundet, kasting på blink på fuglekasser og observasjon av fugler fra Starholen med bruk av kikkert og teleskop ved Hege Sjølie fra Naturvernforbundet.

Det blir også natursti med observasjon med kikkert etter dyr og fugler, og bord med utstoppete fugler med artsbestemmelse.

Det blir tre miniforedrag. Per Ivar Kvammen tar for seg småkrypene i dammen klokka 11.15,

Arne Linløkken har foredrag om amfibier klokka 11.30 og Anders Aanje og Trond Vidar Vedum tar for seg ringmerking av trekkfugler klokka 11.45.

I tillegg blir det salg av brus og kaffe med mer. Arrangementet er åpent for alle.

Fuglenes Dag ble etablert som en fast aktivitet i Norsk ornitologisk forening fra og med mai 2010. Målet er å fremme interessen for fugler blant folk flest, vise hvilken spennende hobby fugleinteressen kan være, samt presentere foreningen som naturvernorganisasjon gjennom forskjellige typer arrangement.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00