Kurset «Farer og feller ved utleie på Hamar» arrangeres av Huseiernes Landsforbund i forbundets lokalkontor på Østre Torg i Hamar torsdag klokka 18.00. Kurser praktisk rettet for alle som leier ut bolig eller vurderer det. Hvordan forholde seg som utleier? Hva skjer om problemer oppstår? Temaheftet «Farer og feller ved utleie» inngår i kurset. Det blir også enkel servering. Det er påmelding til Huseiernes Landsforbund Hedmark.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00