Hamar eldreråd markerer den årlige Eldredagen torsdag 1.oktober klokka 11.00 på Vang grendehus. Anne Holtet fra Elverum videregående skole orienterer om prosjektet: Livsglede for eldre. En stiftelse som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal det sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte stimuleres. Underholdnnig og enkel servering hører med.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00