Ringsaker er landets største jordbrukskommune med 32 900 innbyggere. Rundt 40 prosent av befolkningen bor i byene Brumunddal og Moelv.
Eksisterende arbeidsplasser gir ringvirkninger, og det er en kjensgjerning at flere nordmenn flytter fra bygda til byer og tettesteder enn omvendt.
En framtidsrettet strategi er derfor viktig. Bygda må ha gode tilbud. Kan vi snu flyttestrømmen? Hva skal til for at bygda skal blomstre, og både holde på og tiltrekke seg unge mennesker?
«Når bygdene blomstrer, gror byene» uttalte Henrik Wergeland. For Ringsaker har ordene kanskje framdeles en verdi, melder bygdekvinnelaget.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00