I høst blir dat babysang for alle småtroll i Nes og Veldre sogn. Gjennom sang, musikk og bevegelse i nært samspill mellom foreldre og barn formidles den kristne kulturarven. Utvalget av både sanger og regler er svært variert. Onsdag klokka 09.30 starter kurset i Nes kirke. Det blir ukentlige samlinger til slutten av oktober. I Veldre kirke starter kurset onsdag klokka 13.00. Også det varer kurset til langt ut i oktober. Et fint tilbud for liten og stor også!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00