«Hva skal egentlig skje på Stortorget?» Slik lød en tittel i HA på torsdag. Og det er det all mulig grunn til å spørre om, etter at det spanske forslaget til utsmykking av torget har gått seirende ut av første runde av konkurransen.
Men det er slett ikke gitt at politikerne synes at det spanske forslaget er noe å gå videre med. For det er ganske spesielt å si ja til en utsmykking som det er umulig å vite noe som helst om.
For så vidt er det en morsom idé at alle skal få anledning til å være med på utformingen av Hamars sentrale plass. Og det er ikke bare hamarsinger som skal få si sitt; i HA leser vi at «gjennom en interaktiv nettside skal folk fra hele verden kunne delta i prosessen». Det høres både litt gøyalt og litt skummelt ut.
Men for den som mener at en utsmykking av et torg er et fiks ferdig objekt som kommunen kjøper, setter opp og betaler for, så er det spanske forslaget så langt bak mål som en kan komme.
Trælete er det også at de fem millionene som er avsatt skal gå kun til planleggingen og ikke til oppsettingen av det som måtte bli planlagt. Og det er nok en smule illevarslende når prosjektleder Geir Cock ser for seg at selve oppføringen er noe som skal skje over tid, «som en gradvis prosess, hvor man bygger etter hvert som man får bevilget penger». Og da høres det ut som det er styggelig langt fram til gudene vet hva.

Hører sammen

Opprustningen av Stortorget hører uløselig sammen med byggingen av kulturhuset. Det betyr også at det kanskje allerede fra høsten blir satt i gang en byggesjau som en aldri har sett maken til i sentrum, som også omfatter parkeringshuset på Vestre Torg. Og sannsynligvis må det flyttes på noen gater også, sånn i forbifarten.
Anne Lise Bakken i formannskapet så da også for seg at byen ville bli «sperret i to år».
«Nei nå må vi ikke la panikken gripe oss her,» påpekte Solveig Seem. Mens Tor Inge Martinsen minnet om at vi må «tåle litt smerter i en omformingsprosess». Og det høres riktig ut. For om to-tre år skal alt bli så meget bedre. Da er det muligens bare selve torgplassen foran kulturhuset som gjenstår, for hvis det spanske forslaget blir valgt, risikerer en at den vil fortsatt vil være like stusslig som den alltid har vært.

Dukker opp

Byutvikling i Hamar er uansett et tema som dukker opp med ujevne mellomrom. Den forrige aktive perioden var for 25 år siden. Rundt 1985 var det først og fremst utviklingen av Østre Torg det dreide seg om. I ettertid må en vel kunne innrømme at resultatet ble middels vellykket, muligens middels minus. Østre Torg har aldri blitt noe annet enn en plass du går over for å komme til et annet sted. Den slags blir det ingen torgfølelse av.
Desto viktigere er det at Stortorget blir vellykket. Det er en kjempeviktig sak for Hamar, for dette har alltid vært sentrum i byen, og det vil bli det i enda større grad når kulturhuset står der.

Starten

Hamar startet som en sump. Da byen ble opprettet, lå Strandstuen omtrent der Kirkebakken i dag kommer ned på torget. Men området lignet ikke på noe framtidig bysentrum; Ramseth forteller i sin byhistorie at det nærmest var som ei myr som det var vanskelig å komme over.
Snart utviklet området seg likevel til byens sentrum. Den første offentlige brønnen i Hamar lå nederst på Stortorget. Og i en artikkel i Hamars Adressetidende fra 1. oktober 1850 heter at «for omtrent 8 dage siden var byens torv for første gang benyttet som sådant. En bonde hadde da leiret sig der med sin kjærre, hvorfra han til byens innvånere solgte poteter, melk og fløte.» I fjor høst var det altså 160-årsjubileum for torghandlerne på Stortorget, uten at noen feiret akkurat det.
Da Basarbygningen ble oppført i 1896, bidro det til å øke oppmerksomheten om Stortorget som handelsplass. I begynnelsen hadde Basarbygningen bare to butikker, en i hver ende. I midten var det åtte boder eller basarer, og foran disse gikk det en bred gang.
Og uansett hva som skjer på Stortorget, synes det å være enighet om at Basarbygningen skal bestå. Men alt annet kommer til å bli annerledes.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00