Hanne Lillebo er trolig den som best kjenner detaljene i Rolf Jacobsens forfatterskap. Frøet ble sådd, ja, nesten ved en tilfeldighet.

En norsklærer og en norsktime på Hamar katedralskole på 1980-tallet skulle få langt større betydning for Hamar-jenta Hanne Lillebo (50) enn hun kunne ane da Hanne Lystad presenterte dikteren Rolf Jacobsen for klassen.

Unge Lillebo ble fascinert av at det fantes en så kjent dikter i hennes egen by, og hun lot seg begeistre av diktene hans.

en av de største fra norden

I slutten av tenårene var det idrett som opptok jenta som tre ganger var blitt norgesmester i yngre årsklasser for Børstad Volleyballklubb. Dermed ble Norges idrettshøgskole og en treårig utdannelse som faglærer i idrett hennes første steg på utdanningsstigen.

Men interessen for språk og litteratur var også der, og snart var Hanne Lillebo i gang med hovedfag i nordisk litteratur, et studie som førte til at hun skrev hovedoppgave om Rolf Jacobsen.

Men dette var bare begynnelsen på en reise med Jacobsens liv og diktning. Hun likte så godt måten han skapte bilder på, evnen til å få fram det visuelle i ordene.

Hanne Lillebo har tatt oss med til sitt spesielle sted i Hamar: Skappels gate 2. Det er historisk sus over det toetasjes store, okergule huset der det ligger tett inntil jernbanesporet like ved Brygga i Hamar. Bygningen er av Hamars eldste og ble reist av lensmann Abelseth i 1849.

Huset har fått enda større verdi etter at Rolf Jacobsen bodde i en av de fire leilighetene fra 1961 til han gikk bort 20. februar i 1994. Det var her, i andre etasje, det meste av hans diktning ble skapt, og i en by som har fostret både olympiske mestere, verdensmestere og kunstnere i verdensklasse, tåler Rolf Jacobsen å stå på den samme pallen.

For som den danske forfatteren Asger Schnack har uttalt, så er Jacobsens forfatterskap et av de viktigste bidrag til verdenslitteraturen fra de nordiske land i det 20. århundre.

- PRIVILeGERT

Hanne Lillebo kan helt sikkert skrive under på den påstanden der vi sitter i det som var Jacobsens leilighet på tre rom og kjøkken. Med utsikt utover Norges største innsjø med det helt spesielle, skiftende mjøslyset og med Dovreekspressen og lokaltog susende forbi vinduet, skrev Rolf Jacobsen ned sine betraktninger, som er blitt oversatt til 30 språk.

I dag er det Rolf Jacobsens Venner som disponerer leiligheten. Hanne Lillebo har vært medlem og støttespiller helt siden foreningen ble stiftet i 1997, og de siste årene har hun sittet i styret.

I 2012 ble Lillebo daglig leder av Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. Hun besøker stedet både titt og ofte, og herfra har hun også lagret mange fine minner om dikteren selv.

– Da jeg studerte nordisk litteratur på Blindern, var det naturlig for meg å fordype meg i Rolf Jacobsen, sier Lillebo som valgte en biografisk vinkling på hovedoppgaven om Hamar-dikteren.

– Hanne Lystad, som kjente Jacobsen godt, hjalp meg med å komme i kontakt med ham. De to siste årene han levde, besøkte jeg ham ofte her i leiligheten, sier 50-åringen.

– Husker du det første møtet?

– Med ærbødighet. Rolf Jacobsen var en veldig imøtekommende og hyggelig mann. Han virket interessert i det jeg arbeidet med, og var nok smigret over å være objekt for hovedoppgaven min. Jeg følte meg alltid velkommen. Det ble drukket noen kopper svart pulverkaffe i løpet av samtalene våre. Jeg pleide å ha med meg en båndopptaker, og ofte fikk jeg ofte tips om hvor jeg kunne lete videre etter opplysninger. Jeg føler meg privilegert over å ha møtt ham og blitt kjent med ham, sier hun ettertenksomt.

jobber med jacobsen-senter

Hanne Lillebos hovedoppgave kom fra trykkeriet dagen etter at Jacobsen hadde gått bort, og den var så interessant at hun ble oppfordret til å jobbe videre med en biografi som ble utgitt i 1998.

I mellomtiden utga Lillebo i 1996 en samling av Rolf Jacobsens ukjente dikt og tekster som blant annet inneholdt gjendiktninger av noen av Pavens dikt. Hun kunne også avsløre at dikteren hadde en fortid som slagertekstforfatter under pseudonymet Rolf Høvre.

I det hele tatt har Rolf Jacobsen fått en stor plass i Hanne Lillebos liv. Hun kan se tilbake på fire bokutgivelser viet dikteren. Hvor mange dikt Jacobsen har skrevet, vet hun ikke i farten, men han har gitt ut 12 diktsamlinger og Lillebo har selvsagt lest dem alle.

– Hva er din favoritt?

– Det er så mange gode. Jeg vet mange trekker fram «Pusteøvelse», men det jeg husker fra ett av mine første møter med Jacobsens diktning, er «Til Jorden». Det leste jeg i en tid da jeg var veldig opptatt av miljøvern. Det traff noen hos meg, sier Lillebo som også har ledet Hamar kommunes forprosjekt om å gjøre Skappels gate 2 til et Rolf Jacobsen-senter.

– Et slikt senter vil ha uanede muligheter til å forvalte og formidle arven etter Rolf Jacobsen, og vil også kunne være et formidlingssenter for hedmarkslitteraturen. Et enstemmig formannskapsvedtak om å gå videre med planene, var svært positivt, men nå venter vi først på avklaring i jernbanesaken for å se om huset vil gå klar av utbyggingen. Drømmen er å få senteret realisert. Så fort som mulig.

jernbanedikteren

– Ja, apropos jernbane. Hva tror du Jacobsen hadde ment i denne debatten?

– Han trivdes godt med jernbanen og togene tett innpå seg, var fascinert av tog fra han var barn. Han skrev flere dikt om tog og ble kalt «togenes dikter» og «jernbanedikteren». Hva han hadde ment om dagens jernbanedebatt? Nei det vet jeg ikke, sier Hanne Lillebo og låser døren til Rolf Jacobsens leilighet idet toget fra Lillehammer ruller inn mot Hamar stasjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00