Unge Høyre i Hedmark og Oppland har utfordret sine respektive moderpartier i sykehussaken. Silje Johansen og Ola Svenneby som er fylkesledere i henholdsvis Oppland Unge Høyre og Hedmark Unge Høyre ber fylkespartiene Hedmark Høyre og Oppland Høyre gå inn for ett hovedsykehus i Innlandet.

Høyre støtter som kjent ikke forslaget om et storsykehus for begge fylker. Oppland Høyre prioriterer å beholde sykehusene i Gjøvik og Lillehammer, mens Hamar Høyre trakk sin støtte til hovedsykehuset under kommunevalgkampen i fjor.

Vi synes det er spennende at ungdomspartiene på denne måten forsøker å skape bevegelse i sykehussaken. God kompetanse og stor kapasitet er viktigst for pasientene sier de to ungdomspartilederne, og peker på at dette burde telle mer enn lokaliseringen av sykehusene. Det er et resonnement vi kan slutte oss til.

Ikke uventet får Unge Høyre-utspillet en laber mottakelse i Høyre. Hamars varaordfører Knut Fangberget (H) sier at et hovedsykehus er urealistisk, og at det mest sannsynlige er at vi står igjen med ett sykehus i hvert fylke. Mens Fangberget ivrer for et sykehus på Sanderud, vil partifelle og ordfører i Elverum Erik Hanstad ha fylkessykehuset i Elverum.

Knut Fangberget (H) har rett i at barrierene for å få til enighet om et hovedsykehus for hele Innlandet synes uoverstigelige. Dessverre ser det ut som ingen vil legge lokaliseringsspørsmålet til side, til fordel for det vi anser som det beste tilbudet for pasientene. Men når ungdomspartienes ledere karakteriseres som idealistiske, minner vi om at Oppland og Hedmark Høyre selv er viktige aktører i sykehusprosessen.

Hadde Høyre og Arbeiderpartiet i Hedmark og Oppland klart å bli enige over fylkesgrensene, hadde denne saken langt på vei vært løst. Derfor er Unge Høyres oppfordring en liten, men viktig dytt i ryggen på en viktig deltaker i sykehusprosessen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00